Včera (10.5.2022) sa v priestoroch Mestského úradu (MsÚ) konalo pracovné stretnutie k budúcej realizácii projektov hradených z mimorozpočtových zdrojov. Už v najbližších týždňoch by malo dôjsť k ich realizácii.


Realizácia týchto schválených projektov bude znamenať, že všetky školské budovy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta budú po rekonštrukciách spĺňať technické kritériá, ktoré sú kladené na vzdelávacie ustanovizne tretieho tisícročia.

Prehľad projektov:

„Zníženie energetickej náročnosti budov ZŠ B. Krpelca Bardejov – pavilóny E, G“  (celkové schválené oprávnené náklady: 960 110,65 €, z toho nenávratný finančný príspevok: 912 105,12 €)

„Zníženie energetickej náročnosti budov ZŠ B. Krpelca Bardejov – pavilóny F, H“  (celkové schválené oprávnené náklady: 1 052 631,58 €, z toho schválený nenávratný finančný príspevok: 1 000 000,00 €)

„Zníženie energetických nákladov MŠ, Nám. arm. gen. L. Svobodu 15, Bardejov“  (celkové schválené oprávnené náklady: 731 735,46 €, z toho nenávratný finančný príspevok: 695 148,69 €)

„Zníženie energetických nákladov na prevádzku ZŠ Nám. arm. gen. L. Svobodu 16 v Bardejove“ (celkové schválené oprávnené náklady:  930 638,15 €, z toho nenávratný finančný príspevok:  884 106,24 €)

„Zníženie energetických nákladov na prevádzku ZŠ Komenského č. 23 v Bardejove“  (celkové schválené oprávnené náklady:  947 973,72 €, z toho nenávratný finančný príspevok: 900 575,03 €)

Zdroj: Mesto Bardejov

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…