Občianske združenie LASTOVIČKA pri ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove sa zapojilo do medzinárodného projektu s názvom All–Inclusive Children´s Rights Initiative (Iniciatíva za práva všetkých detí). Finančný grant na tento projekt poskytovala dobre etablovaná, kvalitná značka na Slovensku: IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Národná agentúra programu EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu.

Projekt prebieha v čase od 15. 02. 2018 do 14. 08. 2018. V čase od 13. mája do 20. mája 2018 naše mesto navštívilo 18 zahraničných žiakov a ich 3 dospelí sprievodcovia. Žiaci absolvovali mnohé zaujímavé aktivity a diskusie z oblasti ľudských práv, resp. práv detí. Keďže ide o medzinárodný projekt, okrem nás, Slovákov, sa do aktivít zapojili aj ďalšie 3 krajiny: Bosna a Hercegovina (mesto Tuzla), Lotyšsko (mesto Valmiera) a Turecko (mesto Bolu). Jazykom projektu je, samozrejme, angličtina.

Účelom tohto projektu je, aby mladí účastníci preskúmali a pochopili svoje vlastné práva. Projekt by mal stimulovať medzinárodnú diskusiu o právach detí v ich každodennom živote. Cieľom je pomôcť mladým účastníkom definovať detské práva vo všeobecnosti, resp. tie, ktoré bezprostredne súvisia napríklad s ich školskou dochádzkou vo svojich krajinách. Využitá je medzinárodná výmena informácií a skúseností na to, aby sme pochopili odlišnosť pozadia jednotlivých kultúr daných partnerských krajín. Mladým účastníkom projekt prináša mnohé benefity, ktoré za bežnej školskej prevádzky nemajú šancu získať: rozvíja sa u nich schopnosť komunikovať s rovesníkmi z iných krajín, rastie ich schopnosť kritického myslenia, „team worku“, schopnosť formulovať riešenia na diskutované problémy a pod.

Medzinárodného projektu sa zúčastňuje 28 ľudí vo veku 13-16 rokov z odlišného geografického, ekonomického a sociálneho pozadia. Účastníci projektu vychádzajú z Dohovoru a právach dieťaťa. Tento základný dokument sa zaoberá právami detí Európy všetkých vekových skupín. Projektové aktivity sú rôznorodé: individuálna práca, tímová práca v malých/väčších skupinách, hranie rolí, prezentácie, hodnotiace, resp. hodnotiace činnosti. Výsledky tohto projektu budú prezentované v mnohých školách a mládežníckych inštitúciách s cieľom zvýšiť povedomie o právach detí. Sme presvedčení o tom, že je to jedna z ciest, ako zabrániť porušovaniu práv detí, resp. aj takto môžeme spraviť z našich škôl a mládežníckych inštitúcií bezpečnejšie miesta pre deti.

Po úspešnej realizácii medzinárodného projektu R.E.A.D. prichádza občianske združenie Lastovička pri ZŠ s MŠ Pod Vinbargom s ďalšou medzinárodnou iniciatívou v Bardejove. Naši žiaci tým môžu získať množstvo odborných i jazykových skúseností do ich ďalšieho študentského i osobného života.

Zdroj: bardejov.sk

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Zo života škôl

Pozrite si tiež

Deň ZEME s MO SRZ v Bardejove

Aj tento rok žiaci ZŠ Bartolomeja Krpelca v Bardejove oslávili DEŇ ZEME rôznymi zaujímavým…