Mesto Bardejov v rámci svojich aktivít realizuje viacero enviroaktivít, ktoré majú pozitívny vplyv na kvalitu životného prostredia. Z tých najväčších spomeňme výstavbu juhozápadného obchvatu, ktorý zásadným spôsobom znížil intenzitu tranzitnej kamiónovej dopravy, čo výrazne prispelo k zníženiu emisií.


V rámci v súčasnosti realizovanej revitalizácie nábrežia Tople, kde už onedlho vznikne moderná oddychová zóna vysadila samospráva 443 okrasných  drevín rôznych druhov. Celkovo bolo v uplynulom období v jednotlivých častiach mesta vysadených viac ako 900 nových drevín, ktoré zásadným spôsobom prispejú k estetizácii ako aj zlepšeniu kvality životného prostredia.

Ďalšie ekologické prvky sú aj súčasťou projektových riešení revitalizácie sídliska Vinbarg a Obrancov mieru pri „AB-čku“, ktoré sa už čoskoro začnú realizovať. O jednotlivých detailoch vás budeme aktuálne informovať.

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…