Ján  Hollý, MUDr.

Narodený  6. novembra 1949  v Martine

Životopis amatérskeho fotografa

Vážnejšie  som začal fotografovať  na gymnáziu  v Martine  dokumentujúc  život  na  škole a  „portrétovaním“  spolužiakov. Po  absolvovaní  štúdia na UPJŠ v Košiciach som sa presťahoval do Bardejova. V roku  1980 som vstúpil do fotoklubu  Bardaf pri Závodnom klube JAS, ktorý viedol Jozef  Novák. Od  roku 1983  som bol členom  krajského  foto-klubu Cassovia fotoklub v Košiciach, s ktorým som absolvoval niekoľko výstav v Maďarsku  a Poľsku. V roku 1985 som mal prvú autorskú výstavu v Bardejove a poľskom Krosne. V roku 1988 som ukončil štúdium na   Inštitúte výtvarnej fotografie pri Zväze českých fotografov pod vedením Vladimíra Birgusa a Antonína Branného. Moja záverečná práca Locus Dolorum (lat. Miesto bolesti) reflektovala moje pôsobenie stomatológa v Bardejove. V rokoch 1980 – 1989 som pravidelne vystavoval na okresných, krajských  a celoslovenských  výstavách  v rámci  Odboru záujmovej umeleckej činnosť – AMFO (Amatérska fotografia). Prvá etapa mojej fotografickej tvorby sa skončila v roku 1989. Posledné zábery som nafotil v Prahe v novembri 1989 počas tretieho dňa Nežnej revolúcie.

V roku 2008 som už vybavený „digitálom“ vstúpil do obnoveného foto-klubu Bardaf  Bardejov pod  vedením  Ing.  Leonarda  Baňasa. Moje fotografie boli v roku 2008 zaradené do kolekcie diel na celoslovenskej  výstave Stratený čas? Slovensko 1969 – 1989 v dokumentárnej fotografii  realizovanej  Slovenskou národnou galériou v Bratislave. Od roku 2008 sa pravidelne zúčastňujem klubových  výstav a medzinárodných salónov  pod patronátom FIAP.  V roku 2016 som bol zvolený za predsedu foto-klubu Bardaf Bardejov. V novembri tohto roku mi bolo na celoslovenskej súťaži AMFO 2017 udelené Čestné uznanie za čiernobiele fotografie.

Na tejto výstave predstavujem fotografie z troch tematických cyklov, na ktorých dlhodobo pracujem.

Bardejovské  Impresie, ktoré pracovne nazývam Výklady, kde konfrontujem tok času vo výkladoch obchodov s „nemennosťou“ historického jadra nášho mesta. V Mestskej krajine zachytávam a mapujem pamiatky mesta a ich premeny v čase. Cyklus Chodník, zaznamenáva „nadprácu“ času na štruktúrach mesta. Je len na nás ako dešifrujeme esteticky pôsobivé a imaginatívne výsledky kreativity prírody.

Prajem Vám príjemný zážitok.

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Kultúra

Pozrite si tiež

Môj najobľúbenejší vianočný koláčik

Piatkové popoludnie patrilo akcii Okresnej organizácii Únie žien Slovenska v Bardejove, kt…