Ján  Hollý, MUDr.

Narodený  6. novembra 1949  v Martine

Životopis amatérskeho fotografa

Vážnejšie  som začal fotografovať  na gymnáziu  v Martine  dokumentujúc  život  na  škole a  „portrétovaním“  spolužiakov. Po  absolvovaní  štúdia na UPJŠ v Košiciach som sa presťahoval do Bardejova. V roku  1980 som vstúpil do fotoklubu  Bardaf pri Závodnom klube JAS, ktorý viedol Jozef  Novák. Od  roku 1983  som bol členom  krajského  foto-klubu Cassovia fotoklub v Košiciach, s ktorým som absolvoval niekoľko výstav v Maďarsku  a Poľsku. V roku 1985 som mal prvú autorskú výstavu v Bardejove a poľskom Krosne. V roku 1988 som ukončil štúdium na   Inštitúte výtvarnej fotografie pri Zväze českých fotografov pod vedením Vladimíra Birgusa a Antonína Branného. Moja záverečná práca Locus Dolorum (lat. Miesto bolesti) reflektovala moje pôsobenie stomatológa v Bardejove. V rokoch 1980 – 1989 som pravidelne vystavoval na okresných, krajských  a celoslovenských  výstavách  v rámci  Odboru záujmovej umeleckej činnosť – AMFO (Amatérska fotografia). Prvá etapa mojej fotografickej tvorby sa skončila v roku 1989. Posledné zábery som nafotil v Prahe v novembri 1989 počas tretieho dňa Nežnej revolúcie.

V roku 2008 som už vybavený „digitálom“ vstúpil do obnoveného foto-klubu Bardaf  Bardejov pod  vedením  Ing.  Leonarda  Baňasa. Moje fotografie boli v roku 2008 zaradené do kolekcie diel na celoslovenskej  výstave Stratený čas? Slovensko 1969 – 1989 v dokumentárnej fotografii  realizovanej  Slovenskou národnou galériou v Bratislave. Od roku 2008 sa pravidelne zúčastňujem klubových  výstav a medzinárodných salónov  pod patronátom FIAP.  V roku 2016 som bol zvolený za predsedu foto-klubu Bardaf Bardejov. V novembri tohto roku mi bolo na celoslovenskej súťaži AMFO 2017 udelené Čestné uznanie za čiernobiele fotografie.

Na tejto výstave predstavujem fotografie z troch tematických cyklov, na ktorých dlhodobo pracujem.

Bardejovské  Impresie, ktoré pracovne nazývam Výklady, kde konfrontujem tok času vo výkladoch obchodov s „nemennosťou“ historického jadra nášho mesta. V Mestskej krajine zachytávam a mapujem pamiatky mesta a ich premeny v čase. Cyklus Chodník, zaznamenáva „nadprácu“ času na štruktúrach mesta. Je len na nás ako dešifrujeme esteticky pôsobivé a imaginatívne výsledky kreativity prírody.

Prajem Vám príjemný zážitok.

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Kultúra

Pozrite si tiež

Výstava – VIANOCE UKRYTÉ V MOJOM BETLEHEME

Keďže aktuálnu výstavu VIANOCE UKRYTÉ V MOJOM BETLEHEME si kvôli aktuálne platným opatreni…