Poetické slová a jemné tóny gitary, umocňujúce umelecký zážitok, zazneli galériou Poľsko-slovenského domu v piatok 25. marca 2022.


Literárno-hudobné podujatie bolo venované prezentácii zbierok dvoch autorov, členov Bardejovského literárneho klubu. Ich básne, v autorskom čítaní, počas podujatia zaznievali s hudobnými predelmi, ktoré vzbudili dojem a dokonale znásobili autentickosť prejavu básnika.

Autorkou zbierky V znamení jablka je Lýdia Džundová, ktorá pracuje ako detská psychologička v Bardejove. Je to je druhá básnická zbierka, jej prvou boli Tajomstvá bielych pavučín z roku 2009. Básnickej tvorbe sa začala venovať už na strednej škole. So svojou tvorbou sa zapájala do rozmanitých literárnych súťaži. Na väčšie úspechy si musela počkať, tie sa dostavili až na vysokej škole. Medzi jej úspechy môžeme zaradiť aj účasť v súťaži Básne 2011 Asseco solutions, v ktorej získala hlavnú cenu s básňou Všetky moje ženy.

Autorom zbierky …neviem kráčať po hladine je Janko Račko, ktorý žije neďaleko Bardejova v dedinke Smilno a momentálne pracuje ako záchranár v záchrannej zdravotnej službe. Publikoval vo viacerých časopisoch a literárnych revue. Vo svojej zbierke má viacero literárnych ocenení a čestných uznaní v celoslovenských literárnych súťažiach. Dokonca niektoré jeho debutové básne boli preložené do poľského jazyka. V rokoch 2007 – 2012 aktívne manažoval Bardejovský literárny klub, na ktorého vzniku sa aj podieľal. Bol tvorcom a redaktorom klubového občasníka, ako aj organizátorom mnohých literárnych súťaží a podujatí.

Bolo pre nás poteším pripraviť a opäť vniesť do našich priestorov umeleckú atmosféru obohatenú o literárno-hudobný zážitok, ktorý spríjemnil záver pracovného týždňa. Veríme, že tak ako v minulosti sa Poľsko-slovenský dom, po pauze spôsobenej pandémiou, opäť stane centrom stretávania sa literárnych tvorcov nielen z Bardejova, ale aj z iných kútov Slovenska a samozrejme aj neďalekého Poľska.

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Kultúra

Pozrite si tiež

Môj najobľúbenejší vianočný koláčik

Piatkové popoludnie patrilo akcii Okresnej organizácii Únie žien Slovenska v Bardejove, kt…