Domov Články Samospráva Podpis Memoranda

Podpis Memoranda

3 .
0
990

V stredu 27. januára t.r. podpísali štatutári Mesta Bardejov a Rímskokatolíckej farnosti sv. Egídia v Bardejove MUDr. Boris Hanuščak a Mgr. Marek Kreheľ Memorandum o spolupráci. Ako sa píše v úvodných ustanoveniach Memoranda „Zmluvné strany na základe iniciatívy Mesta Bardejov, a taktiež na základe prerokovaných tém a okruhov, reagujúc na potreby a podnety obyvateľov a návštevníkov mesta, s prihliadnutím na finančné možnosti zmluvných strán deklarujú spoločnú vôľu pri napĺňaní vízie postupnej revitalizácie lokality Bardejovskej Kalvárie“.

Bardejovská Kalvária je miestom, ktoré si zaslúži pozornosť – okrem trinástich kaplniek a kostola sú tu pochované aj významné osobnosti Bardejova.

Podpis Memoranda bol samosprávou iniciovaný aj preto, lebo hoci areál Kalvárie nie je jej majetkom, má záujem postupne tento areál zveľaďovať a spoločnými silami s cirkvou napraviť terajší nelichotivý stav. Memorandum je akýmsi prvým krokom v tomto úsilí: vymedzuje oblasti pôsobenia spolupráce, predovšetkým prípravy a schvaľovania dokumentácií týkajúcich sa úpravy dotknutého územia (architektonické a urbanistické štúdie, územnoplánovacie podklady a pod.), udržiavania poriadku a čistoty, ale v ďalších fázach aj vo finančnej  podpore projektov smerujúcich k revitalizácii tejto nesporne cennej lokality Bardejova.

Obe strany – tak samospráva, ako aj rímskokatolícka cirkev – sú presvedčené, že je to krok správnym smerom: v minulosti deklarovaný záujem o spoluprácu získal v stredu aj svoju inštitucionalizovanú podobu…

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Projekt rekonštrukcie priekopového múru na ulici Krátky rad sa dostáva do finálnej fázy

Projekt rekonštrukcie priekopového múru na ulici Krátky rad a s ním súvisiace stavebné akt…