Domov Články Samospráva Podpis Memoranda

Podpis Memoranda

3 .
Komentáre vypnuté na Podpis Memoranda
1,166

V stredu 27. januára t.r. podpísali štatutári Mesta Bardejov a Rímskokatolíckej farnosti sv. Egídia v Bardejove MUDr. Boris Hanuščak a Mgr. Marek Kreheľ Memorandum o spolupráci. Ako sa píše v úvodných ustanoveniach Memoranda „Zmluvné strany na základe iniciatívy Mesta Bardejov, a taktiež na základe prerokovaných tém a okruhov, reagujúc na potreby a podnety obyvateľov a návštevníkov mesta, s prihliadnutím na finančné možnosti zmluvných strán deklarujú spoločnú vôľu pri napĺňaní vízie postupnej revitalizácie lokality Bardejovskej Kalvárie“.

Bardejovská Kalvária je miestom, ktoré si zaslúži pozornosť – okrem trinástich kaplniek a kostola sú tu pochované aj významné osobnosti Bardejova.

Podpis Memoranda bol samosprávou iniciovaný aj preto, lebo hoci areál Kalvárie nie je jej majetkom, má záujem postupne tento areál zveľaďovať a spoločnými silami s cirkvou napraviť terajší nelichotivý stav. Memorandum je akýmsi prvým krokom v tomto úsilí: vymedzuje oblasti pôsobenia spolupráce, predovšetkým prípravy a schvaľovania dokumentácií týkajúcich sa úpravy dotknutého územia (architektonické a urbanistické štúdie, územnoplánovacie podklady a pod.), udržiavania poriadku a čistoty, ale v ďalších fázach aj vo finančnej  podpore projektov smerujúcich k revitalizácii tejto nesporne cennej lokality Bardejova.

Obe strany – tak samospráva, ako aj rímskokatolícka cirkev – sú presvedčené, že je to krok správnym smerom: v minulosti deklarovaný záujem o spoluprácu získal v stredu aj svoju inštitucionalizovanú podobu…

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…