Žiaci z 1. D triedy ( deti so všeobecným intelektovým nadaním) zo Základnej školy na Komenského ulici v Bardejove mali, v porovnaní s ostatnými prvákmi v škole, jeden výnimočný predmet – Obohatenie. Nie, že by sa chceli obohacovať na úkor niekoho iného, práve naopak. Obohacovali sa navzájom- vedomosťami. V tomto roku si vybrali tému – Dinosaury.  Do školy nosili rôzne knihy, publikácie, obrázky, na hodinách pozerali filmy, vypracovávali úlohy o tejto problematike. Dozvedeli sa veľa o historicky poslednom superkontinente na planéte Zem, ktorý bol obklopený zo všetkých strán oceánom a voláme ho Pangea. Občas pomohol aj internet ako zdroj informácií o živočíchoch a rastlinách, ktoré obývali tento dávny svet. Deti získali mnoho vedomostí o rôznych druhoch dinosaurov, ich výzore, spôsobe života, o vedeckom výskume v tejto oblasti, vykopávkach, fosíliach…Výstupom boli prezentácie žiakov pred rodičmi, spolužiakmi a učiteľkami. Na to, že sú to iba prváci, zvládli túto úlohu výborne. Na príprave projektov sa podieľali aj rodičia, ale „prednášku“ musel každý zvládnuť sám.

Aj takto vyzerá spojenie školy so životom. Pre každého z nás je dôležité vedieť argumentovať, obhájiť si svoj názor, vysvetliť svoj postoj, reagovať na otázky, vzdelávať sa nie kvôli známkam, ale kvôli vedomostiam. Prvú „skúšku ohňom“ majú prváci úspešne za sebou. Verím, že sa im bude takto dariť v ďalších rokoch.

Mária Peláková

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Zo života škôl

Pozrite si tiež

Deň ZEME s MO SRZ v Bardejove

Aj tento rok žiaci ZŠ Bartolomeja Krpelca v Bardejove oslávili DEŇ ZEME rôznymi zaujímavým…