Uplynulý piatok 22.11.2019 sme sa zúčastnili na slávnostnom otvorení výstavy „Boj a utrpenie – poľskí občania počas 2. svetovej vojny“ pripravenú Múzeom 2. svetovej vojny v Gdaňsku v spolupráci s Veľvyslanectvom Poľskej republiky na Slovensku a Vojenským historickým ústavom Bratislave.


Výstavnú si môžu pozrieť návštevníci Centrálnej expozície Vojenského historického múzea umiestnená vo Svidníku na Bardejovskej ulici až do konca januára. Keďže na nás okrem novootvorenej výstavy urobila veľký dojem stála expozícia múzea a preto sme sa rozhodli urobiť tento príspevok o nej aj ako tip na výlet nielen pre obyvateľov Bardejova ale aj turistov, ktorí navštívia náš región.

Múzejné oddelenie Svidník je súčasťou Vojenského historického múzea so sídlom v Piešťanoch. Svojou činnosťou nadväzuje na tradície Dukelského múzea, ktoré vzniklo v roku 1965. Priestory múzejného oddelenia boli slávnostne sprístupnené 4.10.1969, pri príležitosti osláv 25. výročia Karpatsko-duklianskej operácie. V objekte múzejného oddelenia sú expozičné, depozitárne a administratívne priestory. Múzejné oddelenie Svidník registruje k 31. decembru 2018 v zbierkovom fonde 10 539 zbierkových predmetov, zaradených v 22 múzejných zbierkach.

Múzejné oddelenie sa špecializuje na dokumentáciu vojenských dejín Slovenska bezprostredne pred a počas 1. svetovej vojny vo Východných Karpatoch, medzivojnového obdobia a obdobia 2.svetovej vojny s akcentom na priebeh Karpatsko-duklianskej operácie, partizánske hnutie a oslobodzovanie územia Slovenska v rokoch 1944 – 1945. Na prezentáciu dokumentovaných reálií slúži pre návštevníkov centrálna expozícia.

Centrálna expozícia Vojenského historického múzea umiestnená vo Svidníku na Bardejovskej ulici bola po rekonštrukcii znovu otvorená pre verejnosť 3. októbra 2011.
Viac informácií s sa dozviete na www.vhu.sk

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Kultúra

Pozrite si tiež

Môj najobľúbenejší vianočný koláčik

Piatkové popoludnie patrilo akcii Okresnej organizácii Únie žien Slovenska v Bardejove, kt…