V Kultúrnom a turistickom centre Bardejov sme minulý týždeň otvorili výstavu v spolupráci so Združením inteligencie Rusínov Slovenska – Osobnosti rusínskej medzivojnovej histórie. Výstavu predstavil jej autor – pán Ján Lipinský – predseda Združenia inteligencie Rusínov Slovenska a predseda Okrúhleho stola Rusínov Slovenska. Zbierku obrazov rusínskych autorov zapožičal a odprezentoval predseda obvodnej organizácie Rusínov v Beloveži a člen výkonného výboru Rusínskej obrody na Slovensku – pán Peter Mikula, ktorý tieto diela zhromažďuje a tým zachováva dedičstvo a históriu Rusínov.


Na vernisáži sa zúčastnila aj predsedníčka dozornej rady Rusínskej obrody na Slovensku, pani Viera Juričová a prednosta Okresného úradu v Bardejove, Ing. Miroslav Bujda.  Súčasťou vernisáže bolo premietanie filmu V osídlach veľmocí – Zápas podkarpatských Rusínov o miesto v rodine európskych národov.

Združenie inteligencie Rusínov Slovenska vzniklo 27.11.1995 v Bratislave. V jeho prvom výkonnom výbore boli  Michal  Šteňo,  Štefan Ladižinský,  Elena Hajdová – Židovská,  Michal Fecenko,  Milan  Andraš, Mária Chomová,  Andrej Marčišin a  Janko Lipinský. V r. 1997 podalo združenie úspešnú žalobu na Slovenský rozhlas za nerešpektovanie práv Rusínov v oblasti rozhlasového vysielania,  v tom istom čase sa do povedomia širokej verejnosti dostalo združenie vďaka rozsiahlej prílohe o Rusínoch v mesačníku Občianska spoločnosť pod sugestívnym názvom – Kto chce vygumovať Rusínov z mapy sveta…,  združenie prebralo na seba rozhodujúcu zodpovednosť v informačných kampaniach pred sčítaním obyvateľstva v rokoch 2001 a 2011.

V súčasnosti sa združenie zameriava hlavne na popularizovanie dejín Rusínov, obhajobe ich základných ľudských práv a propagáciu používania materinského rusínskeho jazyka. Počas celého obdobia 20-ročnej existencie združenia bol jeho jediným predsedom doc. MUDr. Michal Šteňo, CSc. Združenie inteligencie Rusínov Slovenska – ochranca zachovania identity Rusínov na Slovensku.

Výstava pozostáva z 26 bannerov osobností, ktoré sa pričinili o zachovanie dedičstva a histórie Rusínov a 20 výtvarných diel rusínskych umelcov. Zaujímavá a poučná výstava potrvá do 29.11.2019. Všetci ste srdečne vítaní!

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Kultúra

Pozrite si tiež

Môj najobľúbenejší vianočný koláčik

Piatkové popoludnie patrilo akcii Okresnej organizácii Únie žien Slovenska v Bardejove, kt…