V Kultúrnom a turistickom centre Bardejov sme minulý týždeň otvorili výstavu v spolupráci so Združením inteligencie Rusínov Slovenska – Osobnosti rusínskej medzivojnovej histórie. Výstavu predstavil jej autor – pán Ján Lipinský – predseda Združenia inteligencie Rusínov Slovenska a predseda Okrúhleho stola Rusínov Slovenska. Zbierku obrazov rusínskych autorov zapožičal a odprezentoval predseda obvodnej organizácie Rusínov v Beloveži a člen výkonného výboru Rusínskej obrody na Slovensku – pán Peter Mikula, ktorý tieto diela zhromažďuje a tým zachováva dedičstvo a históriu Rusínov.


Na vernisáži sa zúčastnila aj predsedníčka dozornej rady Rusínskej obrody na Slovensku, pani Viera Juričová a prednosta Okresného úradu v Bardejove, Ing. Miroslav Bujda.  Súčasťou vernisáže bolo premietanie filmu V osídlach veľmocí – Zápas podkarpatských Rusínov o miesto v rodine európskych národov.

Združenie inteligencie Rusínov Slovenska vzniklo 27.11.1995 v Bratislave. V jeho prvom výkonnom výbore boli  Michal  Šteňo,  Štefan Ladižinský,  Elena Hajdová – Židovská,  Michal Fecenko,  Milan  Andraš, Mária Chomová,  Andrej Marčišin a  Janko Lipinský. V r. 1997 podalo združenie úspešnú žalobu na Slovenský rozhlas za nerešpektovanie práv Rusínov v oblasti rozhlasového vysielania,  v tom istom čase sa do povedomia širokej verejnosti dostalo združenie vďaka rozsiahlej prílohe o Rusínoch v mesačníku Občianska spoločnosť pod sugestívnym názvom – Kto chce vygumovať Rusínov z mapy sveta…,  združenie prebralo na seba rozhodujúcu zodpovednosť v informačných kampaniach pred sčítaním obyvateľstva v rokoch 2001 a 2011.

V súčasnosti sa združenie zameriava hlavne na popularizovanie dejín Rusínov, obhajobe ich základných ľudských práv a propagáciu používania materinského rusínskeho jazyka. Počas celého obdobia 20-ročnej existencie združenia bol jeho jediným predsedom doc. MUDr. Michal Šteňo, CSc. Združenie inteligencie Rusínov Slovenska – ochranca zachovania identity Rusínov na Slovensku.

Výstava pozostáva z 26 bannerov osobností, ktoré sa pričinili o zachovanie dedičstva a histórie Rusínov a 20 výtvarných diel rusínskych umelcov. Zaujímavá a poučná výstava potrvá do 29.11.2019. Všetci ste srdečne vítaní!

Načítať ďalšie súvisiace články
  • Galéria pod holým nebom

    Galéria pod holým nebom pri Topli sa postupne rozrastá. Postupne pribúdajú aj významné oso…
  • Michał Piotrowsky – „Krajinky“

    V galérii Poľsko-slovenského domu sa v pondelok 20.9.2021 uskutočnila vernisáž výstavy fot…
  • Poľsko mojimi očami

    Inštitút stredoeurópskych štúdií Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove v sp…
Načítať viac informácií Kultúra

Pozrite si tiež

Galéria pod holým nebom

Galéria pod holým nebom pri Topli sa postupne rozrastá. Postupne pribúdajú aj významné oso…