Okresný úrad Bardejov v spolupráci s Poľsko – slovenským domom organizoval okresné kolo výtvarnej súťaže „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“ zameranú pre žiakov základných škôl, špeciálnych škôl a materských škôl.


Zámerom výtvarnej súťaže je aj formou výtvarných diel dostať do povedomia detí dôležitosť linky tiesňového volania 112, ak je postihnutý odkázaný na poskytnutie pomoci pri bezprostrednom ohrození života, zdravia, majetku alebo životného prostredia.

V školskom roku 2019/2020 bola vyhlásená téma : „Záchranári na lúke, v lese, v horskom teréne.“

Do súťaže sa z nášho okresu zapojilo deväť základných škôl, štyri materské školy a jedna špeciálna škola. Celkom bolo doručených 169 prác, z toho z materských škôl 35 prác, špeciálnej školy 10 prác, zo základných škôl prvého stupňa 87 a druhého stupňa 37 prác.

Vyhodnotenie súťaže spojenej s otvorením vernisáže v priestoroch Poľsko – slovenského domu sa uskutočnilo 2.12.2019 a ocenenými boli :

v kategórii materské školy

 1. miesto, Filip Huraj, MŠ Trojlístok, Nový sad 24, Bardejov,
 2. miesto, Sárka Mašlejová, MŠ Nábrežná 2, Bardejov,
 3. miesto, Emka Slezáková, MŠ Nábrežná 2, Bardejov,

v kategórii špeciálne školy

 1. miesto, Patrik Horvat, Spojená škola Pod Papierňou, Bardejov,
 2. miesto, Veronika Rajzová, Spojená škola Pod Papierňou, Bardejov,
 3. miesto, Nikola Petová, Spojená škola Pod Papierňou, Bardejov,

v kategórii základné školy I. stupeň

 1. miesto, Marko Jurčišin, ZŠ Komenského 23, Bardejov,
 2. miesto, Zuzana Poláková, ZŠ Komenského 23, Bardejov,
 3. miesto, Zoja Peláková, ZŠ, námestie arm.gen. Ludvíka Svobodu 16, Bardejov,

v kategórii základné školy II. stupeň

 1. miesto, Tamara Choborová, CZŠ sv. Faustíny, Dlhá Lúka, Bardejov,
 2. miesto, Vanesa Moravcová. ZŠ v Marhani, Marhaň 115, 086 45 Marhaň,
 3. miesto, Patrik Passia, ZŠ v Kurime, Družstevná 222, 086 12 Kurima.

Oceneným blahoželáme a víťazom z každej kategórie držíme prsty 11. februára 2020 v Európsky deň čísla tiesňového volania, keď prebehne slávnostné  vyhodnotenie národného kola a internetového hlasovania.

Internetové hlasovanie z víťazných prác jednotlivých  kategórií otvorí Sekcia krízového riadenia Ministerstva vnútra SR 13. januára 2020 o 12:00 hod. s ukončením do 24. januára 2020 do 12:00 hod..

Naše poďakovanie patrím všetkým žiačkam a žiakom zapojených do súťaže, pedagógom za ich úsilie a venovaný čas, v neposlednom rade riaditeľovi Ing. Marcelovi Tribusovi a zamestnancom Poľsko – slovenského domu za nezištnú pomoc pri organizácii súťaže a realizácii vernisáže.

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Zo života škôl

Pozrite si tiež

Deň ZEME s MO SRZ v Bardejove

Aj tento rok žiaci ZŠ Bartolomeja Krpelca v Bardejove oslávili DEŇ ZEME rôznymi zaujímavým…