Slovenské národné povstanie, ktorého 75. výročie si tohto roku pripomíname, patrí medzi najvýznamnejšie udalosti v novodobých dejinách slovenského národa. Jedným z monumentov, ktoré túto udalosť pripomínajú je aj Pamätník SNP v obci Kríže.  Počas druhej svetovej vojny boli Kríže jedným zo stredísk partizánov a ilegálnych pracovníkov na východnom Slovensku. V máji 1944 tu pôsobila partizánska skupina Čapajev, od začiatku augusta 1944 tu bolo sídlo štábu partizánskeho zväzku Alexander Nevský.


Prístupová  cesta k pamätníku sa počas ostatných rokov dostala do havarijného stavu, čo značne limitovalo jeho dostupnosť i s ohľadom na organizovanie pravidelných pietnych zhromaždení pri príležitosti osláv udalostí súvisiacich s porážkou fašizmu.

Vláda Slovenskej republiky, na svojom výjazdovom zasadnutí  10. apríla tohto roku  v Bardejove,  rozhodla o vyčlenení 44 000 eur na jej rekonštrukciu. Dnes sa bol o  stave a priebehu stavebných prác informovať primátor mesta Boris Hanuščak, v sprievode starostky obce Kríže Oľgy Dutkovej.

Po rozsiahlych prípravných prácach úpravy výrazne opotrebovaného podložia, čiastočnom odvodnení cesty a spevnení okolitých plôch, ktoré budú slúžiť aj ako parkoviská, prebiehala dnes pokládka asfaltu. Po nej bude nasledovať úprava krajníc rekonštruovanej cesty.

 

Pamätník, ktorý je vyhlásený za Národnú kultúrnu pamiatku,  sa tak stane omnoho dostupnejším a jeho návšteva môže byť aj jedným z cieľov zaujímavej cyklotúry, ktorá vedie málo frekventovanou  cestou  lemovanou  nádhernou prírodou.

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…