Keď sme vás v uplynulom týždni informovali o testovaní na koronavírus v Centre sociálnych služieb v Bardejove ( v jeho dvoch zariadeniach na Wolkerovej a Toplianskej ulici) sľúbili sme vám, že hneď ako budeme vedieť výsledky testovania oboznámime s nimi aj verejnosť. Dnes môžeme s istým uľahčením konštatovať, že v týchto dvoch zariadeniach pre seniorov, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta boli VŠETKY TESTY NEGATÍVNE !


Táto priaznivá správa dáva predpoklad konštatovaniu, že tak zamestnanci, ako aj klienti zariadení pristupovali k problému šírenia COVID-19 mimoriadne zodpovedne, za čo im patrí veľké poďakovanie a naša úcta! Svedčí to taktiež o tom, že opatrenia prijímané samosprávou prostredníctvom mestského krízového štábu sú absolútne namieste, že občania k nim pristupujú s plnou vážnosťou a zodpovednosťou, a že len vzájomnou ohľaduplnosťou a rešpektovaním nastavených pravidiel môžeme byť v tomto boji úspešní. Som nesmierne potešený a pyšný na všetkých vás, ktorí si zodpovedne plníte svoje povinnosti a dbáte pri tom na zdravie svoje, ale aj na zdravie tých, ktorí sú odkázaní na vašu pomoc !

Boris Hanuščak, primátor Bardejova

Zdroj: bardejov.sk

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…