V rámci vyučovania dnes navštívili Mestský úrad žiaci CZŠ sv. Egídia v Bardejove aby si priblížili fungovanie samosprávy. Štruktúru a fungovanie samosprávy mesta im najprv v zasadačke Mestského zastupiteľstva vysvetlil sprievodca – riaditeľ KTC Bardejov Ing. Marcel Tribus, ktorý ich neskôr previedol aj ostatnými priestormi. Keďže v tom čase aj zasadala Mestská rada, využili aj možnosť oboznámiť sa s jej činnosťou. Potom nasledovala obhliadka kancelárie primátora, kde im pán primátor dovolil všetkým vyskúšať si aj jeho kreslo. Na záver si prehliadli obradnú sieň MsÚ, ktorá sa spája so životom každého bardejovčana, od jeho narodenia až po starobu a prijímajú sa tu aj významné návštevy.

 

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Zo života škôl

Pozrite si tiež

Deň ZEME s MO SRZ v Bardejove

Aj tento rok žiaci ZŠ Bartolomeja Krpelca v Bardejove oslávili DEŇ ZEME rôznymi zaujímavým…