Domov Články Samospráva Našim pedagógom k ich sviatku

Našim pedagógom k ich sviatku

4 .
Komentáre vypnuté na Našim pedagógom k ich sviatku
573

Vážené panie učiteľky, páni učitelia, ctení pedagogickí zamestnanci našich škôl,

celý pokrokový svet si 28.-ho marca pripomína nielen narodenie Učiteľa národov – Jána Amosa Komenského – , ale zároveň aj svetový Deň učiteľov. Sviatok, ktorý je oslavou práce všetkých pedagogických pracovníkov, ktorých práca je poslaním, a ktorí si zaslúžia za svoje znalosti, trpezlivosť a obetu naše poďakovanie.

Ak by sme žili v priaznivejšej dobe určite by sme ako samospráva pripravili podujatie, kde by sa táto úcta dala prejaviť aj inak, než len napísaným slovom. Koniec – koncov: vždy sme to tak po minulé roky robili, ale pandémia Covid-u 19 a s ňou spojené obmedzenia nám momentálne nedovoľujú okázalejšie oslavy vášho profesionálneho sviatku.

Chcem vás však ubezpečiť, že samospráva Bardejova si vašu prácu vždy vážila, váži a vážiť bude, že vzdelávaniu mladej generácie sme v orgánoch mesta vždy venovali mimoriadnu pozornosť, pričom bez rozdielu, či už išlo o vzdelávanie v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, alebo v edukačných ustanovizniach s iným zriaďovateľom. Postupne sme sa snažili a snažíme sa aj v súčasnosti vytvárať také materiálno-technické podmienky na výučbu, ktoré zodpovedajú štandardom začiatku tretieho tisícročia: s hrdosťou môžem konštatovať, že po ukončení realizácie ďalších projektov neostane v Bardejove jediná škola a predškolské zariadenie, ktoré by sa z tohto konštatovania vymykali. Vzdelávanie je kapitola, do ktorej z mestskej kasy prúdi najväčší objem finančných zdrojov a aj preto je tejto oblasti života v meste venovaná naša maximálna pozornosť.

Milí naši pedagógovia,

dovoľte mi, aby som vám pri príležitosti vášho profesijného sviatku zaželal všetko dobré, veľa úspechov a radosti, dôstojné ocenenie vašej práce a všeobecnú úctu v spoločnosti.

Nech máte radosť z dosiahnutých výsledkov a nech vaše povolanie, ktoré je zároveň aj poslaním bude zárukou toho, že v Bardejove nám vyrastá múdra a vzdelaná generácia, hrdá na svojich predkov i svoje mesto !

MUDr. Boris HANUŠČAK

primátor

 

Zdroj: mesto Bardejov

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…