Obdržali sme stanovisko primátora mesta k aktuálnemu dianiu v bardejovskom futbale. Zverejňujeme ho v plnom znení. Áno, pravda o súčasnom financovaní futbalového klubu Partizán Bardejov BŠK je skutočne iná ako tá, ktorú mediálne prezentuje prezident tohto klubu Stanislav Soroka. A je načase povedať o nej otvorene, objektívne a na faktoch to podstatné, k tomu bez invektív, ktoré pán prezident klubu stihol „zosypať” na moju hlavu.


Ale nebudem odpovedať rovnakým štýlom. Toto nie je zmyslom mojej reakcie na nič neriešiace konštatovania typu :  (… „absolustický vládca Bardejova”, … „On bude rozhodovať o peniazoch súkromnej firmy. Absurdné? Nie. Vitajte v Bardejove.”, … „Svojimi rozhodnutiami primátor mesta pochováva bardejovský futbal…”). Tak poďme sa pozrieť na toto „pochovávanie bardejovského futbalu primátorom mesta” z blízka, a mierne povedané vyvrátiť tvrdenia, ktoré pán Soroka uverejnil v Bardejovských novostiach č. 13 z 26.3. 2019 a najnovšie (v doslovnom znení) aj v bulletine k majstrovskému futbalovému zápasu Partizána Bardejov s Liptovským Mikulášom (6. apríla), aby tak svoje veľmi skreslené politicko-ekonomické videnie športového života v Bardejove doprial aj futbalovým fanúšikom. V skutočnosti si, ako poslanec MsZ, len zjavne pomýlil športovú arénu s tou politickou. Hrubo tak zneužil športové podujatie na politické ciele, čo sa v doterajšej histórii ešte nikdy nestalo. Domnievam sa, že nebude na škodu veci pripomenúť si, že pán poslanec Stanislav Soroka počas svojej nedávnej predvolebnej kampane bol „viditeľným“ nositeľom čistoty, zmien, korektnosti a slušnosti. Ale len do chvíle pokiaľ svoju kampaň nepostavil na neustálom útočení na moju osobu a naďalej v tom pokračuje. Dnes som podľa neho jediným zodpovedným za stav futbalu v našom meste, aj napriek tomu, že nijako nevystupujem v jeho štruktúrach a nemám v tomto smere žiadne rozhodovacie právomoci. Trošku čísiel a trošku faktov: Partizán Bardejov má v prenájme celý areál futbalového štadióna, vrátane letného kúpaliska, na ktorého prevádzku, údržbu a športovú činnosť dostáva aktuálne ročne dotáciu vo výške 220 tisíc eur. Za toto všetko platí nájomné 999,60 eur ročne. Všetky príjmy z prenájmu nebytových priestorov, vrátane futbalových plôch, umelej trávy, reštaurácie, ďalších priestorov i tržieb z letného kúpaliska, vrátane bufetu, sú príjmom nájomcu, teda futbalového klubu Partizán Bardejov. Ide o veľmi výhodné a ústretové podmienky, ktorými Mesto Bardejov aktívne podporuje športovú činnosť futbalového klubu Partizán Bardejov, teda toho klubu, ktorého prezidentom a konateľom obchodných a akciových spoločností, ktoré s jeho chodom priamo súvisia, je práve Stanislav Soroka.

Ročné náklady na energie súvisiace so zabezpečením chodu štadióna a letného kúpaliska predstavujú približne 70 tisíc eur (zo spomínanej dotácie 220 tisíc eur). Dodnes nezodpovedanou otázkou je, kde končia a na aký účel sú využité zostávajúce financie, vrátane príjmov z prenájmov nebytových priestorov, umelej trávy, vstupného z letného kúpaliska. Predsa zostávajú príjmom futbalového klubu a to aj v záujme zabezpečenia činnosti mládežníckeho futbalu. Aj takýmto spôsobom Mesto Bardejov podporuje futbalový klub. Naviac v rámci možností rozpočtu mesta poskytujeme každoročne dotáciu na podporu mládežníckeho športu. Samospráva mesta to nie je iba primátor, ale z hľadiska rozpočtu mesta je rozhodujúcim hlasovanie poslancov. A pán Stanislav Soroka je jedným z nich. Doposiaľ som od neho nepočul konkrétny návrh na úpravu rozpočtu mesta, o presadenie ktorého by sa zaslúžil. Odkiaľ, koľko, na úkor koho a čoho zobrať a pridať Partizánu Bardejov, nepovedal, nenavrhol. Možno chce, aby sme opravili menej chodníkov, menej financovali opravu škôl, alebo jednoducho navýšili miestne dane. To musí pán Soroka povedať a ako poslanec navrhnúť. Bolo by to určite rozumnejšie ako sú jeho súčasné mediálne aktivity. Môj pragmatický návrh, ktorý som predniesol na rokovaní mestskej rady, aby bola dotácia rozčlenená na 70 tis. eur  na zabezpečenie prevádzky štadióna a zostávajúca časť 150 tis. eur adresne určená na činnosť futbalovej  mládeže, bol z jeho strany odmietnutý. Čo na to rodičia mladých futbalistov ?  Mal by povedať aj to, načo presne majú byť tieto peniaze (z upraveného rozpočtu) použité, pretože zatiaľ vieme len toľko, že na spustenie prevádzky letného kúpaliska v tomto roku, na ktorého prevádzku a údržbu Mesto Bardejov poskytuje dotáciu a nájomca Partizán Bardejov je povinný starať sa o jeho údržbu, čo zjavne nebolo splnené,  je potrebné vykonať opravy vo výške 30 tisíc eur. A logika takého vzťahu? Mesto má platiť opravy kúpaliska, nájomca má vyberať vstupné a nechať si ako svoje tajomstvo, koľko vybral na vstupnom a na aký účel sa tieto peniaze použili. Najnovším jablkom sváru je aj to, že primátor rozhodol, že peniaze súkromnej spoločnosti, ktorá poskytuje teplo v meste nepôjdu do futbalu, a že ich bolo menej ako v minulosti. No takáto konštrukcia už jemne povedaná hraničí s anarchiou. Je vecou každého jednotlivca a súkromnej spoločnosti osobitne, či vôbec, v akej výške a komu poskytne svoje financie na podporu jeho napríklad športovej činnosti.

To, že predchádzajúci majitelia Bardenergy podporovali vo väčšej, či menšej miere predovšetkým futbal bolo ich rozhodnutím, nie povinnosťou, ale nie rozhodnutím Mesta To, že aj noví vlastníci majú záujem o podporu športu a kultúry v meste je chvályhodné. A je minimálne neseriózne voči nim takto ich pri každej príležitosti pretriasať v médiách, len za to, že prišli predstaviť svoje predstavy fungovania a pri tej príležitosti si vypočuť názor na to, ktoré subjekty športového a kultúrneho života v meste by mohli podporiť. Veď koľkokrát sme v športe svedkami toho, že športový klub opúšťajú sponzori, či menia toho hlavného. A práve tak ako je úlohou primátora, získať do rozpočtu mesta čo najviac mimorozpočtových zdrojov, tak je aj úlohou manažmentu klubu i jeho prezidenta zabezpečiť sponzorské peniaze na jeho chod. Som primátorom pre všetkých a pre všetkých a pre všetky druhy športu. Nie iba pre futbal. Zdá sa však, že pán Soroka  uznáva iba primátorov podporujúcich futbal, ale nevníma prácu samosprávy v širšom kontexte.  Samospráva má vytvárať podmienky na rozvoj športu, čo si aj v tomto smere veľkoryso plní, ale nemôže byť jeho jediným a rozhodujúcim sponzorom. To by mal pochopiť aj prezident Partizána Bardejov BŠK a nevytvárať zbytočné napätie medzi klubom a samosprávou mesta. Napríklad aj tým, že rokuje o príchode poľského investora do klubu, ktorý údajne podmieňuje svoj vstup do klubu dostavbou štadióna, teda toho štadióna, ktorý vlastní Mesto Bardejov, nie občan tohto mesta Stanislav Soroka. O žiadnom záujemcovi o vstup do futbalového klubu, ani o jeho podmienkach, sme doposiaľ neboli informovaní. Mesto naviac uhrádza prevádzku štadióna. Jeho nájomca nemôže mať väčšie práva ako vlastník. Platí to dnes a bude platiť aj v budúcnosti.

Boris Hanuščak

primátor mesta

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…