V galérii Poľsko-slovenského domu sa v pondelok 20.9.2021 uskutočnila vernisáž výstavy fotografii poľského autora Michała Piotrowskeho, pod názvom „Krajinky“ zo série „Nájdené v Poľsku“. Vzhľadom na obmedzenia v aktuálnej pandemickej situácii sme výstavu otvorili len symbolicky, za účasti nás a autora.

Výstava pozostáva z niekoľkých desiatok diel, ktoré ukazujú výhľady na Poľsko, za posledných zhruba 10 rokov, vyhotovené netradičnou technikou chromatového prášku, ktorú nám autor aj predviedol. Počiatky tejto techniky siahajú do 19. storočia. Je to veľmi špecifická a unikátna technika, ktorej základom sú soli chrómu, želatína a prírodné pigmenty. Jednotlivé svetlá na obrázku sú vytvárané ručným odmaľovaním bielych častí fotografií a preto jedinečný vzhľad pripomína obrazy alebo grafiky. Každá fotografia je autorským umeleckým dielom, ktoré má zberateľskú hodnotu.

Michał Piotrowsky

Narodený v roku 1970, umelec fotograf, učiteľ a absolvent Univerzity Marii Curie Skłodowskiej v Lubline. Je členom fotoklubu Poľskej republiky, Spoločnosti priateľov výtvarného umenia v Novom Saczi a Fotografickej spoločnosti Krynica. Autor niekoľkých desiatok individuálnych a kolektívnych výstav v Poľsku i zahraničí. Medzi jeho najväčšie úspechy patrí zlatá medaila na „68. Medzinárodnom salóne fotografii v Japonsku.“ Jeho práca a tvorba boli ocenené vyznamenaním „Za zásluhy o poľskú kultúru“ a medailami „Za zásluhu o poľskú fotografiu“ a „Za fotografickú kreativitu“. Zaoberá sa sociologickou a umeleckou fotografiou, fascinujú ho staré fotoaparáty a rôzne fotografické techniky.

Jeho prácu si môžete pozrieť na webovej stránke: fotna.dlm.pl

Výstava potrvá do 17.10.2021. Prosíme vás aby ste pri vstupe do priestorov dodržali všetky hygienické opatrenia a režim OTP.

Tešíme sa na Vašu návštevu!

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Kultúra

Pozrite si tiež

Môj najobľúbenejší vianočný koláčik

Piatkové popoludnie patrilo akcii Okresnej organizácii Únie žien Slovenska v Bardejove, kt…