V súvislosti s avizovaným návratom žiakov ôsmych a deviatych ročníkov ZŠ do školských lavíc od pondelka 19. apríla t.r., a s tým súvisiacou potrebou preukázania sa negatívnym výsledkom antigénového testovania zriaďuje Mesto Bardejov tri mobilné odberné miesta (MOM) v priestoroch základných škôl, kde je zriaďovateľom.


Vychádza tak v ústrety jednak samotným žiakom, ale aj ich zákonným zástupcom a pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom škôl. Zároveň má snahu nezaťažovať testovaním súkromné MOM, ktoré aj beztak zaznamenávajú značné počty testujúcich sa.

MOM sú prioritne určené pre žiakov, ich zákonných zástupcov a zamestnancov dotknutých škôl. Antigénové testovanie sa bude konať v sobotu 17. apríla t.r. v čase od 08.00 hod. do 20.00 hod. v priestoroch týchto základných škôl:

–        Základná škola na ul. Komenského 23, Bardejov

–        Základná škola na ul. Wolkerovej 10, Bardejov

–        Základná škola s materskou školou na ul. Pod Vinbargom 1010/1, Bardejov      

Na testovanie sa môžete prihlásiť elektronicky prostredníctvom linku: http://www.bardejov.sk/78-clanok/2138-covid19-testovanie , a to od dnešného dňa 15. apríla od 16.00 hod.

Vzhľadom na voľné kapacity MOM sa na testovanie môže prihlasovať aj široká verejnosť !

Samospráva si veľmi dobre uvedomuje zložitosť situácie, a preto týmto rozhodnutím zriadiť MOM-ky chce uľahčiť žiakom posledných ročníkov návrat do školských lavíc, zamestnancom škôl a zákonným zástupcom žiakov bezproblémové testovanie a všetkým postupný návrat do normálneho života. Zároveň tým chceme potvrdiť vysokú mieru zodpovednosti, ktorú voči obyvateľom Bardejova jeho samospráva pociťuje. Sme presvedčení, že naše snaženie bude prijaté s pochopením.

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…