Mesto Bardejov ako zriaďovateľ Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa – Mestské detské jasle, Komenského 47, Bardejov oznamuje, že na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia zo dňa 22.05.2020 s účinnosťou od 1. júna 2020, obnovuje prevádzku Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa – Mestské detské jasle.


Všetkých zákonných zástupcov detí bude kontaktovať vedúca zariadenia za účelom zistenia záujmu o poskytovanie služby pre ich deti v termíne od 1. júna 2020. Potrebné informácie a pokyny budú zákonným zástupcom poskytované elektronickou formou.

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…