Marec, mesiac, v ktorom si už tradične pripomíname význam kníh. Aj tento rok sa Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove zapojila rozmanitým program aktivít a podujatí do jubilejného 20. ročníka podujatia Týždeň slovenských knižníc 2019. V utorok 5.3.2019  sa v priestoroch študovne okresnej knižnice uskutočnilo finále výtvarnej súťaže Maľované bardejovské historky realizovanej v rámci projektu Zaži s Gutgeselom, že kniha je skvelým priateľom, ktorú z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.


Keďže knihy si zaslúžia pozornosť nielen vďaka svojmu obsahu, posolstvu, ale aj knižnému prevedeniu, súťaž si kládla za úlohu podporiť vzťah k ilustrátorskému umeniu. Úlohou súťažiacich bolo vytvoriť prostredníctvom výtvarného prejavu ilustrácie k povestiam a príbehom o bardejovskom regióne, ktoré si vyžrebovali z novovytvorených textov napísaných žiakmi v súťaži Bardejovské povesti a príbehy realizovanej v roku 2018 pri príležitosti 777. výročia prvej písomnej zmienky o meste Bardejov.

Do súťaže, ktorej vyhlásenie bolo 8.1.2019, sa prihlásilo 51 žiakov prvého a druhého stupňa základných škôl.

Sprievodným podujatím súťaže boli besedy s ilustrátorkami, ktoré obohatili žiakov nielen odborným usmernením, ale aj zážitkami, či skúsenosťami a ukážkami svojej tvorby. Pozvanie na prvú besedu a zároveň prvé súťažné kolo, na ktorom si súťažiaci vyžrebovali text povesti alebo príbehu, ktoré sa konali 29.1.2019, prijala akademická maliarka a ilustrátorka Anna Gajová. Druhá beseda a zároveň druhé súťažné stretnutie s tvorivou dielňou sa konali v utorok 5.3.2019 s maliarkou Martou Augustinskou, ktorá výtvarné práce hodnotila. Súťažné stretnutie v tento deň pozostávalo z troch častí. Najskôr sa uskutočnila súťaž v maľovaní ilustrácií k vyžrebovaným povestiam a príbehom, stretnutie pokračovalo besedou s pani maliarkou a po besede nasledovalo vyhodnotenie. Súťažiaci uplatnili svoju fantáziu a kreativitu za použitia ľubovoľných techník, vytvorili tak nevšedný zážitok a preto rozhodovanie nebolo jednoduché, avšak podarilo sa vybrať tých najlepších (zoznam nižšie).

Víťazi v jednotlivých kategóriách získali diplomy a vecné ceny, ktoré im  odovzdali maliarka Marta Augustinska a riaditeľka Okresnej knižnice Dávida Gutgesela v Bardejove Mgr. Iveta Michalková.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na súťaži. Osobitná vďaka patrí  súťažiacim za ich nadšenie a úsilie. Veríme, že účasť v súťaži Maľované bardejovské historky  im priniesla dobrý pocit a  bola pre nich inšpiráciou do ďalšej práce.

Mladšia kategória:

  1. miesto: Gregor KUZMIAK, Cirkevná spojená škola v Bardejove
  2. miesto: Nina KRJAKOVÁ, ZŠ Komenského 23
  3. miesto: Viktória ŠTARKOVÁ, ZŠ Wolkerova 10

Staršia kategória:

  1. miesto: Dária KAPSDORFEROVÁ, ZŠ B.Krpelca
  2. miesto: Sofia KAPSDORFEROVÁ, ZŠ Komenského 23
  3. miesto: Natália BLAŽEJČÍKOVÁ, Cirkevná spojená škola

Cena poroty v mladšej kategórii:

Klaudia HNIDENKOVÁ, ZŠ Nám. a. g. L. Svobodu 16

Cena poroty v staršej kategórii:

Izabela MIKLOŠOVÁ, ZŠ s MŠ Pod Vinbargom

 

Mgr. Jana Lipková

Oddelenie literatúry pre deti a mládež

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Kultúra

Pozrite si tiež

Môj najobľúbenejší vianočný koláčik

Piatkové popoludnie patrilo akcii Okresnej organizácii Únie žien Slovenska v Bardejove, kt…