Dnes (20.4.) v dopoludňajších hodinách zasadal v priestoroch mestského úradu mestský krízový štáb. Jeho členovia zhodnotili existujúcu situáciu v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, vyhodnotili plnenie prijatých opatrení na elimináciu rizík z pohľadu samosprávy a operatívne prediskutovali aj nové skutočnosti a opatrenia centrálneho krízového štábu.


Bolo skonštatované, že samospráve sa dosiaľ pomerne úspešne darí zabezpečovať činnosti zamerané na elimináciu rizík ochorenia koronavírusom, najmä v najviac ohrozených skupinách obyvateľstva.

V tejto súvislosti je zrejme namieste oceniť fakt, že samospráva zabezpečila rozdanie viac ako 8 tisíc ochranných rúšok seniorom, bola a je pripravená zabezpečiť nákup a jeho doručenie až domov, aktívne spolupracovala pri testovaní obyvateľov na sídlisku Poštárka, monitoruje pohyb obyvateľov bez domova, informuje o najnovších odporúčaniach Úradu verejného zdravotníctva a iných kompetentných štátnych orgánov prostredníctvom informačných kanálov, ktoré má k dispozícii.

Pokračuje taktiež v dezinfekcii verejných priestranstiev a miest s predpokladanou zvýšenou koncentráciou ľudí. Všetky potrebné informácie môžu občania získať (okrem iného) aj na webovej stránke mesta www.bardejov.sk.

Zdroj: bardejov.sk

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Projekt rekonštrukcie priekopového múru na ulici Krátky rad sa dostáva do finálnej fázy

Projekt rekonštrukcie priekopového múru na ulici Krátky rad a s ním súvisiace stavebné akt…