Dnes (20.4.) v dopoludňajších hodinách zasadal v priestoroch mestského úradu mestský krízový štáb. Jeho členovia zhodnotili existujúcu situáciu v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, vyhodnotili plnenie prijatých opatrení na elimináciu rizík z pohľadu samosprávy a operatívne prediskutovali aj nové skutočnosti a opatrenia centrálneho krízového štábu.


Bolo skonštatované, že samospráve sa dosiaľ pomerne úspešne darí zabezpečovať činnosti zamerané na elimináciu rizík ochorenia koronavírusom, najmä v najviac ohrozených skupinách obyvateľstva.

V tejto súvislosti je zrejme namieste oceniť fakt, že samospráva zabezpečila rozdanie viac ako 8 tisíc ochranných rúšok seniorom, bola a je pripravená zabezpečiť nákup a jeho doručenie až domov, aktívne spolupracovala pri testovaní obyvateľov na sídlisku Poštárka, monitoruje pohyb obyvateľov bez domova, informuje o najnovších odporúčaniach Úradu verejného zdravotníctva a iných kompetentných štátnych orgánov prostredníctvom informačných kanálov, ktoré má k dispozícii.

Pokračuje taktiež v dezinfekcii verejných priestranstiev a miest s predpokladanou zvýšenou koncentráciou ľudí. Všetky potrebné informácie môžu občania získať (okrem iného) aj na webovej stránke mesta www.bardejov.sk.

Zdroj: bardejov.sk

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…