V rámci včerajšieho kontrolného dňa si primátor mesta Boris Hanuščak prešiel a skontroloval priebeh niekoľkých rozbehnutých investícií v meste.


Rozsahovo najväčšia je revitalizácia nábrežia rieky Topľa. Navyše tam prebieha niekoľko investícií naraz z rôznych zdrojov. Na rekonštrukciu plota okolo futbalového štadióna a kúpaliska nám dala priamu dotáciu Vláda SR na svojom výjazdovom zasadnutí v júli.

Spoločnou investíciou s distribútorom elektriny je prekládka sietí do zeme ešte pred začastím ďalšej fázy revitalizácie. Očakávame, že v nasledujúcom období sa má rozbehnúť výstavba cyklochodníka z grantu ako aj revitalizácia detského ihriska na Nábrežnej ulici z dotácie vlády SR. Preto je nevyhnutná koordinácia a spolupráca všetkých zainteresovaných strán priamo na mieste.

Pre život občanov sú však dôležité aj malé investície a opravy, ktoré im uľahčia aj spríjemnia každodenný život. Primátor si bol prezrieť aj výstavbu chodníka pred blokom D6 na Bezručovej ulici, výstavbu chodníka a vonkajšieho work – outového ihriska pri multifunkčnom ihrisku v Bardejovskej Novej Vsi ako aj opravy v areály škôlky na sídlisku Vinbarg aj v jeho bezprostrednom okolí, na ktorých sa dohodlo v rámci predošlých kontrolných dní.

 

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…