Dnes (7.9.2022) predpoludním sa za prítomnosti primátora mesta Borisa Hanuščaka, viceprimátorov Evy Hudákovej a Vladimíra Savčinského a kompetentných zamestnancov mestského úradu konal kontrolný deň na šiestich stavbách, kde momentálne prebiehajú investičné aktivity smerujúce jednak k zatraktívneniu a vylepšeniu energetických nákladov školských a predškolských zariadení, ale aj k skvalitneniu života v meste všeobecne.


Kontrolou boli podrobené staveniská parkovísk na Fučíkovej a Gorkého ulici, stavenisko rekonštrukcie cintorína na Kellerovej ulici, ako aj prebiehajúce rekonštrukčné práce na stavbách školy B. Krpelca, ZŠ na Komenského ulici a ZŠ a MŠ na sídlisku Vinbarg.

Ako bolo v závere kontrolného dňa skonštatované, aj napriek meškajúcim dodávkam stavebných materiálov, enormnému nárastu ich cien a cien stavebných prác všeobecne práce prebiehajú podľa stanoveného harmonogramu. Samozrejme, že ich postup ovplyvňujú faktory, na ktoré samospráva nemôže aktívne pôsobiť, ale už samotné konštatovanie bezproblémovosti napovedá o tom, že snaženie samosprávy bude mať po dokončení týchto investičných aktivít priaznivú finálnu podobu.

Najmä v prípade tzv. „školských“ projektov si plníme svoj investičný dlh, a zároveň posúvame podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu na úroveň doby začiatku tretieho tisícročia. Celkové investície na všetkých šiestich stavbách presahujú sumu 6 miliónov eúr, pričom len v prípade rekonštrukcie škôl ide o sumu viac ako 5 miliónov 800 tisíc eúr (pri 5%nom kofinancovaní).

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Projekt rekonštrukcie priekopového múru na ulici Krátky rad sa dostáva do finálnej fázy

Projekt rekonštrukcie priekopového múru na ulici Krátky rad a s ním súvisiace stavebné akt…