Uplynulý piatok sa v Obradnej sieni MsÚ uskutočnil komorný koncert poľského sláčikového kvarteta Camerata.


Koncert sa uskutočnil v rámci festivalu “ Gorlická hudobná jeseň, ktorého organizátormi boli:
Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach, Starostwo Powiatowe w Gorlicach, Urząd Miejski w Gorlicach a Polskie Towarzystwo Muzyki Kameralnej. Spoluorganizátormi bol Poľsko-slovenský dom v Bardejove – KTC Bardejov a oddelenie kultúry MsÚ v Bardejove. Na úvod privítal hostí riaditeľ Kultúrneho a turistického centra v Bardejove – Ing.Marcel Tribus a spolu s riaditeľkou festivalu Helenou Promińskou predstavili umelcov aj program koncertu.

Kvarteto v zložení: Włodzimierz Promiński – I.husle
Andrzej Kordykiewicz – II.husle
Piotr Reichert – viola
Rafał Kwiatkowski – violončelo

zahralo skladby od Stanislava Moniuszka a Bedřicha Smetanu:

Stanislaw Moniuszko – Sláčikové kvarteto F – dur
– Allegro moderato
– Andante
– Scherzo. Baccanale monacale
– Finale. Allegro

Bedřich Smetana – Kvarteto e – moll „Z môjho života“30
– Allegro vivo appasionato
– Allegro moderato a la Polka
– Largo sostenuto
– Vivace

Kvarteto Camerata je jedným z najvýznamnejších poľských komorných zoskupení. Počas 30 rokov svojej činnosti vystupovalo v mnohých renomovaných koncertných sálach v Európe, Amerike a Ázii. Je laureátom medzinárodných hudobných súťaží, napríklad v Tokiu (1989), v Mníchove (1990) a v Paríži (1990 – 1. cena), Portsmouth (1998 – osobitné vyznamenanie Yehudi Menuhina za uvedenie 3. sláčikového kvarteta Bélu Bartóka).

Kvarteto Camerata nahralo dodnes 30 CD albumov. Jeden z nich, s hudbou F. Schuberta, bol mesačníkom Studio ocenený ako „Album roka 1995”. V roku 1999 získalo cenu poľského fonografického priemyslu „Fryderyk“ za album „4 ročné obdobia” od Antonia Vivaldiho. Mnohokrát boli ocenené aj ďalšie CD albumy. Kvarteto nahrávalo aj v rozhlasových štúdiách vo Varšave, Kolíne nad Rýnom a Frankfurte nad Mohanom.

Členovia kvarteta sa venujú aj pedagogickej činnosti na Vysokej škole muzických umení Fryderyka Chopina a na varšavských hudobných školách. Od roku 1992 organizujú v Gorliciach zimné kurzy pre sláčikové kvartety, kde ako uznanie dostali symbolický kľúč od mestských brán (2003) a cenu gorlického starostu „Mosty Starosty“ (2005).

V roku 2004 boli ocenení ministrom kultúry cenou „ Zaslúžilý kultúrny pracovník“ a v roku 2009 bronzovými medailami „ Zaslúžilý v kultúre – Gloria Artis“.V roku 2003 zoskupenie založilo Poľskú spoločnosť komornej hudby.

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Kultúra

Pozrite si tiež

Nech kvitnú kvety nádeje

Nový mesiac marec sme začali v Kultúrno-turistickom centre Bardejov slávnostnou vernisážou…