Jesenné upratovanie  – harmonogram poskytovania veľkoobjemových kontajnerov pre uloženie objemných odpadov pre občanov mesta Bardejov


Mestský úrad Bardejov prostredníctvom poverenej spoločnosti EKOBARD, a.s., Štefánikova 3751 – tel. 0910 809 868 vychádza v ústrety občanom Mesta Bardejov a jeho priľahlých častí poskytnutím veľkoobjemových kontajnerov pre uloženie objemného odpadu.

Veľkoobjemové kontajnery budú umiestnené na vopred určené miesto od pondelka do piatku v časových intervaloch od 12:00 – 7:00 hod. nasledujúceho dňa podľa vypracovaného harmonogramu.

Zároveň žiadame občanov, aby dodržiavali tieto zásady:

  1. a) nadrozmerný veľkoobjemový odpad (rôzne obaly, starý nábytok a pod.) rozmerovo zmenšili, aby kontajner bol čo najlepšie kapacitne využitý.
  2. b) do kontajnerov je zakázané vhadzovať:

– nebezpečný odpad (akumulátory, kompresory z chladničiek, svietidlá, farby, oleje, riedidlá a pod.),

– biologicky rozložiteľný odpad (kuchynský odpad, odpad zo záhrad, liste, konáre a pod.),

– drobný stavebný odpad (stavebnú suť).

I. s í d l i s k o O B R A N C O V M I E R U

13.9.2018 – Komenského – parkovisko pri K2

Ťačevská – parkovisko pri K5

14.9.2018 – Komenského – parkovisko pri D4

Komenského – parkovisko pri MŠ

17.9.2018 – Komenského – parkovisko pri A8

Komenského – parkovisko pri A10

18.9.2018 – Ťačevská – parkovisko pri bloku B

Bezručova – parkovisko pri bloku D6

19.9.2018 – Ťačevská – parkovisko pri bloku K10

Sázavského – parkovisko pri bloku I2

20.9.2018 – Wolkerova – parkovisko pri bloku G2

Gorlická – malé parkovisko pri OD AB

21.9.2018 – Moyzesova – parkovisko pri bloku E4

Gorkého – parkovisko pri tržnici AB

24.9.2018 – Gorkého – parkovisko pri bloku A1

Jirásková – parkovisko pri Gymnáziu

25.9.2018 – Partizánska – parkovisko pri bloku H1

Partizánska – parkovisko pri bloku B4

26.9.2018 – Partizánska – parkovisko pri bloku B6

II. s í d l i s k o Z A R A J O M

26.9.2018 – Fučíkova – parkovisko pri hotely Artin

27.9.2018 – Přerovská – pri Evanjelickom cintorín

Dlhý rad – parkovisko pri bloku A1

28.9.2018 – Dlhý rad – parkovisko pri bloku B2

Slovenská – parkovisko pri kotolni 07

1.10.2018 – Nový sad – parkovisko

III. s í d i s k o D R U Ž B A

1.10.2018 – Pod Papierňou – parkovisko pri bloku A3

2.10.2018 – Pod Papierňou – parkovisko pri bloku C2

Pod Papierňou – parkovisko pri bloku A5

3.10.2018 – Pod Papierňou – parkovisko pri bloku B2

J. Bottu, – mestská komunikácia

4.10.2018 – Štefánikova – parkovisko pred futbalovým štadiónom

Štefánikova – parkovisko pred objektom Cactus

IV. s í d l i s k o V I N B A R G

5.10.2018 – J. Grešáka – parkovisko pri bloku B15

L. Svobodu – parkovisko pri VII. ZŠ

8.10.2018 – L. Svobodu – parkovisko pri bloku B4

L. Novomeského – parkovisko pri bloku B1

9.10.2018 – J. Švermu – parkovisko pri kotolni

A. Svianteka – parkovisko pri bloku A3

V. R O D I N N É D O M Y Bardejov – I B V

10.10.2018 – Pod Vinbargom – parkovisko pri V. ZŠ

sv. Jakuba – parkovisko pri NsP – veľké

11.10.2018 – Ťačevská – parkovisko pri NsP – malé

Gróner – pred železničným priecestím

12.10.2018 – Pod Šibeňou horou – pri obchode ABM

Pod Lipkou – voľná plocha pri moste

15.10.2018 – Postajok – voľná plocha pri železničnom prejazde

Stöcklova – parkovisko

16.10.2018 – Hviezdoslavova – parkovisko

Kukorelliho ul.- voľná plocha na konci ulice

17.10.2018 – Bernolákova – mestská komunikácia pri ihrisku

Ľ.Štúra – na konci ulice

18.10.2018 – Ľ. Štúra – parkovisko pri hostinci

Tehelná – MsK pri rodinnom dome č.75

19.10.2018 – Pri Štepnici – pri rodinných domoch

Mičková ul. – voľná plocha pri záhradkárstve

22.10. 2018 – Bardejovská Zábava – parkovisko pri obchode

Poštárka / IBV – pri zastávke MHD

23.10.2018 – Poštárka / sídlisko – ľavá strana

Poštárka / sídlisko – pravá strana

24.10.2018 – Poštárka / bývalá konečná zastávka MHD

VI. B A R D E J O V S K Á  N O V Á  V E S

24.10.2018 – Nová ul. – voľná plocha pri MSK

25.10.2018 – Nám. L.Berku – parkovisko pri nákupnom stredisku

Giraltovská – parkovisko

26.10.2018 – Pri štadióne – na mestskej komunikácií

Pálenica – na mestskej komunikácií pri lávke

VII. D L H Á  L Ú K A

29.10.2018 – Dlhá – parkovisko pri nákupnom stredisku

Minerálna – parkovisko pri prameni minerálnej vody

30.10.2018 – Kamenec – pri moste

VIII. B A R D E J O V S K É  K Ú P E L E

30.10.2018 – Bardejovské Kúpele – parkovisko pri obytných blokoch

IX. M I H A Ľ O V

31.10.2018 – Mihaľov – pri cintoríne

Mihaľov – pri zastávke MHD (futbalové ihrisko)

Zdroj: bardejov.sk

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Zaujímavosti

Pozrite si tiež

Objavte Bardejov s priateľmi a rodinou

Zážitkový víkend s osobnosťami Bardejova, dotykom s umením a gastro pochúťkami. Objavte Ba…