Od včera 3. apríla 2018 sa začalo a postupne bude pokračovať od sídliska Obrancov mieru  po všetkých uliciach mesta s  rozmiestňovaním veľkoobjemových kontajnerov pre uloženie objemného odpadu z domácností, ulíc a parkovej zelene.


Mestský úrad Bardejov prostredníctvom poverenej spoločnosti EKOBARD, a.s., vychádza v ústrety občanom Mesta Bardejov a jeho priľahlých častí poskytnutím veľkoobjemových kontajnerov pre uloženie objemného odpadu.

Veľkoobjemové kontajnery budú umiestnené na vopred určené miesto od pondelka do piatku v časových intervaloch od 12:00 – do 7:00 hod. nasledujúceho dňa podľa vypracovaného harmonogramu.

Zároveň žiadame občanov, aby dodržiavali tieto zásady:

 • Nadrozmerný veľkoobjemový odpad (rôzne obaly, starý nábytok a pod.) rozmerovo zmenšili, aby kontajner bol čo najlepšie kapacitne využitý.
 • Do kontajnerov je zakázané vhadzovať:
  – nebezpečný odpad (akumulátory, kompresory z chladničiek, svietidlá, farby, oleje, riedidlá a pod.),
  – biologicky rozložiteľný odpad (kuchynský odpad, odpad zo záhrad, lístie,konáre a pod.),
  – drobný stavebný odpad (stavebnú suť).

 

Jarné čistenie verejných priestranstiev mesta začalo už pred sviatkami Veľkej noci a vykonáva ho mestský podnik Bapos s  čistiacimi mechanizmami,  ktoré mesto Bardejov získalo z grantových prostriedkov EÚ. Jarné čistenie prebieha podľa schváleného harmonogramu jarného čistenia mestských komunikácií a chodníkov po zimnej údržbe.

Veľkoobjemové kontajnery budú uložené vždy na vopred určené miesto podľa harmonogramu. Harmonogram poskytovania veľkoobjemových kontajnerov:

Záberový rajón: ulica, obytný blok – miesto uloženia kontajnera

I. s í d l i s k o O B R A N C O V M I E R U

– 03.04.2018 –

Komenského – parkovisko pri K2

Ťačevská – parkovisko pri K5

Komenského – parkovisko pri D4

– 04.04.2018 –

Komenského – parkovisko pri MŠ

Komenského – parkovisko pri A8

Komenského – parkovisko pri A10

– 05.04.2018 –

Ťačevská – parkovisko pri bloku B

Bezručova – parkovisko pri bloku D6

Ťačevská – parkovisko pri bloku K10

– 06.04.2018 –

Sázavského – parkovisko pri bloku I2

Wolkerova – parkovisko pri bloku G2

Gorlická – malé parkovisko pri OD AB

– 09.04.2018 –

Moyzesova – parkovisko pri bloku E4

Gorkého – parkovisko pri tržnici AB

Gorkého – parkovisko pri bloku A1

– 10.04.2018 –

Jiráskova – parkovisko pri Gymnáziu

Partizánska – parkovisko pri bloku H1

Partizánska – parkovisko pri bloku B4

– 11.04.2018 –

Partizánska – parkovisko pri bloku B6

II. s í d l i s k o  Z A   R A J O M

– 11.04.2018 –

Fučíkova – parkovisko pri hotely Artin

Přerovská – pri Evanjelickom cintoríne

– 12.04.2018 –

Dlhý rad – parkovisko pri bloku A1

Dlhý rad – parkovisko pri bloku B2

Slovenská – parkovisko pri kotolni 07

-13.04.2018 –

Nový sad – parkovisko

III.  s í d i s k o  D R U Ž B A 

– 13.04.2018 –

Pod Papierňou – parkovisko pri bloku A3

Pod Papierňou – parkovisko pri bloku C2

– 16.04.2018 –

Pod Papierňou  – parkovisko pri bloku A5

Pod Papierňou – parkovisko pri bloku B2

J. Bottu, – mestská komunikácia

– 17.04.2018 –

Štefánikova – parkovisko pred futbalovým štadiónom

Štefánikova – parkovisko pred objektom Cactus

IV. s í d l i s k o  V I N B A R G

– 17.04.2018 –

J. Grešáka – parkovisko pri bloku B15

– 18.04.2018 –

L. Svobodu – parkovisko pri VII. ZŠ

L. Svobodu – parkovisko pri bloku B4

L. Novomeského – parkovisko pri bloku B1

– 19.04.2018 –

J. Švermu – parkovisko pri kotolni

A. Svianteka – parkovisko pri bloku A3

Pod Vinbargom – parkovisko pri V. ZŠ

V. R O D I N N É   D O M Y   Bardejov – I B V

– 20.04.2018 –

sv. Jakuba – parkovisko pri NsP – veľké

Ťačevská – parkovisko pri NsP – malé

Gróner  – pred železničným priecestím

– 23.04.2018 –

Pod Šibeňou horou – pri obchode ABM

Pod Lipkou – voľná plocha pri moste

Postajok – voľná plocha pri železničnom prejazde

– 24.04.2018 –

Stöcklova – parkovisko

Hviezdoslavova – parkovisko

Bernolákova – mestská komunikácia

– 25.04.2018 –

Kukorelliho – voľná plocha na konci ulice

Ľ.Štúra  – na konci ulice

Ľ. Štúra – parkovisko pri hostinci

– 26.04.2018 –

Tehelná – MsK pri rodinnom dome č.75

Pri Štepnici – pri rodinných domoch

Mičková ul. – voľná plocha pri záhradkárstve

– 27.04.2018 –

Bardejovská Zábava – parkovisko pri obchode

Poštárka / IBV – pri zastávke MHD

Poštárka / sídlisko – ľavá strana

– 30.04.2018 –

Poštárka / sídlisko – pravá strana

Poštárka / bývalá konečná zastávka MHD

VI. B A R D E J O V S K Á   N O V Á   V E S

– 02.05.2018 –

Nová ul. – voľná plocha pri ulici

Nám. L.Berku – parkovisko pri nákupnom stredisku

Giraltovská – parkovisko na ul. Giraltovská

– 03.05.2018 –

Pri štadióne – na mestskej komunikácií

Pálenica – na mestskej komunikácií pri lávke

VII.  D L H Á   L Ú K A

– 04.05.2018 –

Dlhá – parkovisko pri nákupnom stredisku

Minerálna – parkovisko pri prameni minerálnej vody

Kamenec – pri moste

VIII.  B A R D E J O V S K É   K Ú P E L E

– 07.05.2018 –

Bardejovské Kúpele – parkovisko pri obytných blokoch

IX. M I H A Ľ O V

– 07.05.2018 –

Mihaľov – pri cintoríne

Mihaľov – pri zastávke MHD (futbalové ihrisko)


Tohtoročné jarné upratovanie a zároveň aj rozmiestňovanie veľkoobjemových kontajnerov bude trvať do 7. mája tohto roku.

 

Zdroj: Bardejov.sk

Načítať ďalšie súvisiace články
 • Expedičná kamera

  V piatok 19.04.2024 sme odštartovali ďalší ročník plný adrenalínu, dobrodružstva a zábavy …
 • Objavte Bardejov s priateľmi a rodinou

  Zážitkový víkend s osobnosťami Bardejova, dotykom s umením a gastro pochúťkami. Objavte Ba…
 • Karneval na ľade

  Fašiangy sa už tradične spájajú s obdobím plesov, zábav a neodmysliteľne k ním patria aj k…
Načítať viac informácií Zaujímavosti

Pozrite si tiež

Expedičná kamera

V piatok 19.04.2024 sme odštartovali ďalší ročník plný adrenalínu, dobrodružstva a zábavy …