Vo štvrtok pred samotným otvorením jarmoku sa uskutočnil 3 ročník Konferencie Európskej investičnej banky (EIB), ktorá je zameraná na diskusiu a prezentovanie aktivít tejto bankovej inštitúcie v oblasti financovania a poskytovania technickej podpory pri podpore rozvoja projektov inteligentných miest na Slovensku.


Inteligentné mestá sú mimoriadne  dôležité ako budúce ohniská investícií a talentov, a ich rozvoj má priamy vplyv na hospodársky rast a tvorbu pracovných miest na Slovensku. “ Inteligentné mesto” je riešenie založené na inováciách, integrite a inklúzii. Je prirodzené, že každé mesto je rozdielne vo svojich potrebách, a inak vníma, čo je jeho prioritná investícia.

EIB reaguje na tento trend a dopyt, ktorý mestá a regióny vytvárajú a v spolupráci so svojimi kľúčovými partnermi – Úradom podpredsedu vlády SR pre investície, Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou, Slovenským investičným holdingom preto prichádza nielen s novými nástrojmi a produktmi, ale aj novým poradenským programom podpory, v rámci Slovenského URBIS-u a pripravovanej Investičnej platformy pre financovanie inteligentných miest.

Gestorom dopoludňajšej odbornej diskusie bol Vazil Hudák, viceprezident EIB. Medzi jej účastníkmi, okrem iných nechýbali Norbert Kurilla, štátny tajomník ministerstva životného prostredia, Milan Muška, výkonnný podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska, ale aj zástupcovia ministerstva hospodárstva, Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, predstavitelia miestnych a územných samospráv.

V popoludňajších hodinách sa v sobášnej sieni mestského úradu uskutočnila panelová diskusia pre verejnosť na tému Smart cities a Smart regióny – investície do budúcnosti , ktorej sa zúčastnil aj podpredseda Vlády Slovenskej republiky Richard Raši. Táto konferencia sa už radí medzi tradičné sprievodné podujatia a popri Bardkontakte je ďalším sprievodným podujatí, ktoré potvrdzuje záujem samosprávy o podporu aktivít, ktoré prinášajú moderné a aktuálne témy, ktoré sú využiteľné aj pri napĺňaní ďalšieho dynamického rozvoja Bardejova a s ambíciou zavádzania moderných smart riešení do praktického života.

V rámci panelovej diskusie predstavil prednosta mestského úradu Juraj Popjak Koncepciu smart rozvoja Bardejova, ktorú samospráva dala vypracovať ako východisko pre ďalšie napĺňanie zámeru budovania „Inteligentného mesta“.

 

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…