Poslanci na návrh primátora schválili 10 tisíc eur pre Prešov na zmiernenie následkov tragickej udalosti, ktorá sa stala minulý týždeň.


Dnešné štvrtkové (12.XII. 2019) rokovanie Mestského zastupiteľstva (MsZ), na ktorom sa prezentovalo 23 z 25-tich zvolených poslancov začalo na návrh predsedajúceho, primátora mesta MUDr. Borisa Hanuščaka minútou ticha za obeťami minulotýždňovej tragickej udalosti v Prešove. Poslanci na návrh primátora schválili 10 tisíc eur pre Prešov na zmiernenie následkov tragickej udalosti, ktorá sa stala minulý týždeň.


Pomerne živá diskusia sa rozprúdila pre prerokovávaní Návrhu nakladania s majetkom mesta: v rámci nej zazneli aj výhrady voči práci, a najmä účasti poslancov na zasadnutiach jednotlivých komisií MsZ, v ktorých sa jednotlivé návrhy prerokovávajú ako v prvých a ktoré by mali dať súhlas, či nesúhlas s prípadnou kúpou, nájmom, alebo zámenou.
Azda najdôležitejším bodom rokovania bol bod č.9: Návrh programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2020 a roky 2021 a 2022. Ako v rozprave k tomuto dôležitému bodu (okrem iných) uviedla predsedníčka finančnej komisie a poslankyňa Mária Ferková, finančná komisia neodporučila MsZ návrh rozpočtu schváliť.

Vytkla mu nemerateľnosť predkladaných kritérií i jeho celkovú neprehľadnosť. V rozprave následne vystúpili viacerí poslanci s rôznymi pripomienkami a návrhmi – v záverečnom hlasovaní bolo za takto navrhnutý rozpočet mesta 19 poslancov, traja poslanci (Peter Hudák, Juraj Bochňa a Mária Ferková) hlasovali proti a jeden poslanec (Maroš Micenko) sa pri hlasovaní zdržal.
V druhej často rokovania sa poslanci postupne zaoberali návrhmi rozpočtov príspevkových mestských organizácií, mestských obchodných spoločností, či Návrhom plánu zasadnutí MsR a MsZ na I. polrok 2020.


Už tradične v rámci tohto predvianočného rokovania svojim programom potešili žiaci ZUŠ M.Vileca.

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…