Vážené pani učiteľky,

Vážení páni učitelia,

pri príležitosti Vášho dnešného sviatku Dňa učiteľov Vám prajem všetko najlepšie a ďakujem za všetko čo robíte pre výchovu a vzdelávanie našej mladej generácie, ktorá bude vytvárať podobu a obraz našej budúcnosti. Aj preto tvrdím, že Vaše zodpovedné  povolanie je viac poslaním ako zamestnaním. Ukazuje sa to aj v týchto mimoriadnych časoch, kedy musíte vyučovať formou dištančného vzdelávania , s ktorým na jednej strane nemáme veľa skúseností, ale ako sa ukazuje je i mimoriadne náročné aj z časového hľadiska pre Vás učiteľov, žiakov , ale napokon i rodičov.

Prajem Vám v týchto dňoch veľa trpezlivosti, mimoriadnu dávku kreativity, ale najmä pevné zdravie, veľa šťastia, osobných a pracovných úspechov. Spoločne všetko zvládneme.

                                                                                                                             Boris Hanuščak

                                                                                                                   primátor mesta

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…