Vážené pani učiteľky,

Vážení páni učitelia,

pri príležitosti Vášho dnešného sviatku Dňa učiteľov Vám prajem všetko najlepšie a ďakujem za všetko čo robíte pre výchovu a vzdelávanie našej mladej generácie, ktorá bude vytvárať podobu a obraz našej budúcnosti. Aj preto tvrdím, že Vaše zodpovedné  povolanie je viac poslaním ako zamestnaním. Ukazuje sa to aj v týchto mimoriadnych časoch, kedy musíte vyučovať formou dištančného vzdelávania , s ktorým na jednej strane nemáme veľa skúseností, ale ako sa ukazuje je i mimoriadne náročné aj z časového hľadiska pre Vás učiteľov, žiakov , ale napokon i rodičov.

Prajem Vám v týchto dňoch veľa trpezlivosti, mimoriadnu dávku kreativity, ale najmä pevné zdravie, veľa šťastia, osobných a pracovných úspechov. Spoločne všetko zvládneme.

                                                                                                                             Boris Hanuščak

                                                                                                                   primátor mesta

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Dnes odovzdali stavenisko

Dnes dopoludnia (17. mája t.r.) bolo zhotoviteľovi, ktorý vzišiel z verejnej obchodnej súť…