Dnes sa uskutočnil ďalší kontrolný deň za účasti primátora mesta a poslancov mestského zastupiteľstva, ktorý súvisel so zmenou rozpočtu, ktorú na poslednom zastupiteľstve stiahli na návrh 12 poslancov z programu.


Tentokrát bola predmetom rekonštrukcia Základnej umeleckej školy Michala Vileca, ktorú táto budova po vyše 60 rokoch už nevyhnutne potrebovala a mestou sa podarilo získať na ňu finančné prostriedky z externých zdrojov.

Nie všetky náklady sa však dali predvídať a niektoré zas nemohli byť preplatené v rámci grantu. Výška nenávratného finančného príspevku z eurofondov predstavuje čiastku 1 194 994,28 € pričom celkové oprávnené výdavky projektu sú vo výške 1 257 888,72 €.

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…