Domov Články Kultúra Chlieb náš každodenný

Chlieb náš každodenný

2 .
Komentáre vypnuté na Chlieb náš každodenný
321

Zo srdca ďakujeme všetkým zúčastneným za včerajšie vzácne popoludnie pod názvom Chlieb náš každodenný.


Opäť sme mali možnosť nielen ochutnať skvelé dobroty šikovných žien nášho okresu, ale aj pripomenúť si tie najvzácnejšie hodnoty a chlieb ako symbol domova, úcty i tradícií…Veľká vďaka a poklona patrí dámam zo základných organizácií ÚŽS v Bardejove, Beloveži, Nižnom Tvarožci, Osikove a Stuľanoch, zo Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska v Bardejove a Zlatom, zo Súkromnej strednej odbornej školy služieb v Bardejove a z Pekárne Šandal. Za krásny kultúrny program ďakujeme žiačkam zo ZŠ na Komenského ul. v Bardejove pod vedením Mgr. Aleny Geffertovej. Poďakovanie patrí na mieru šitému folklórnemu vystúpeniu Ošikovskych dzivok a Domu Matice slovenskej v Bardejove spolu s riaditeľkou Mgr. Gabrielou Kaščákovou. Aj vďaka Vám môžeme uchovávať tradície nášho kraja, receptúry našich predkov a najmä dobro medzi ľuďmi…

Veľká vďaka patrí aj Seniorcentrum Bardejov za poskytnutie priestorov a technickú podporu pri organizácii tohto podujatia, Súkromnej strednej odbornej škole Bardejov, Matici slovenskej a Kultúrno-turistickému centru Bardejov.

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Kultúra

Pozrite si tiež

Môj najobľúbenejší vianočný koláčik

Piatkové popoludnie patrilo akcii Okresnej organizácii Únie žien Slovenska v Bardejove, kt…