Gymnázium Leonarda Stöckela ponúka žiakom základných škôl nielen 4-ročné štúdium, ale aj 5-ročné bilingválne štúdium v anglickom jazyku, ktoré funguje už piaty rok. Kým bilingválni prváci sa sústreďujú na jazykovú prípravu – to znamená, že majú posilnenú dotáciu anglického jazyka (10 hodín týždenne) a druháci nabiehajú na vyučovanie v anglickom jazyku, tak tretiaci, štvrtáci a piataci už bez problémov zvládajú štúdium v angličtine.

Čo je bilingválne štúdium? Bilingválne štúdium znamená, že žiaci sa v škole učia bilingválne, teda dvojjazyčne: niektoré predmety klasicky v slovenčine, niektoré predmety v angličtine. Na GLS učíme v angličtine 6 predmetov: matematiku, biológiu, geografiu, dejepis, občiansku náuku a umenie a kultúru.

5 rokov štúdia? Aj keď niektorí žiaci to môžu považovať za nevýhodu, bilingválni piataci to až tak negatívne nevidia. Niektorí oceňujú rok navyše, a nielen že sa zdokonalili v anglickom jazyku, ale považujú roky strávené na strednej škole za tie najkrajšie.

Čo ponúka bilingválne štúdium študentom na GLS? Gymnázium Leonarda Stöckela je značka kvality. Ponúkame nielen kvalitné štúdium v špičkovo vybavených učebniach, ale mnoho aktivít, ktoré, veríme, majú potenciál posúvať našich žiakov vpred.

Už v prvom ročníku sa žiaci môžu zúčastniť 10-dňového jazykovo-poznávacieho zájazdu vo Veľkej Británii. Tento pobyt sa teší medzi žiakmi obrovskej obľube – dokonca takej, že niektorí ho chcú absolvovať opakovane. Naši žiaci trávia čas v škole, kde ich vyučujú rodení hovoriaci a popri tom denne podnikajú výlety do okolia, spoznávajúc tak krásy Veľkej Británie. Samozrejme, nevynechávame Londýn a známe miesta ako Stonehenge či Canterburry. Pre mnohých žiakov je táto akcia top akciou ich bilingválneho štúdia.

Našou najväčšou akciou pre bilingválnych študentov nielen z našej školy, ale aj iných bilingválnych škôl na Slovensku je dvojdňová konferencia Taste the Future, kde sa našim žiakom prihovárajú rečníci z rôznych oblastí života, ktorí sú expertmi v tom, čo robia a odovzdávajú im svoje cenné skúsenosti. Mnohí z nich sú pritom naši bývalí absolventi, ktorí dnes cestujú po celom svete a angličtina sa stala ich základnou jazykovou výbavou.

Ako bilingválne štúdium hodnotia naši žiaci a čo by chceli odkázať budúcim bilingválnym žiakom?  Jednoznačnou odpoveďou našich piatakov je úžasný progres v anglickom jazyku v porovnaní s prvým ročníkom, ktorého výsledkom je plynulá angličtina, odborná terminológia v anglickom jazyku, obohatená slovná zásoba a vedomosti z rôznych oblastí.

A „message“ od piatakov? „Štúdium na GLS sa bude zdať na začiatku ťažké a náročné na prípravu, ale netreba sa vzdávať.“ „Dôležité je pravidelne sa učiť.“ „Obklopiť sa správnymi ľuďmi, s ktorými budete rásť.“ „Neprežívať každý neúspech, pretože život nie je o známkach, ale o nadobudnutých skúsenostiach a zážitkoch.“

A čo by chceli odkázať žiaci z 1.G budúcim bilingvalistom? „Učiť sa treba viac, ako na ZŠ, ale ak chcete vedieť plynule rozprávať anglicky, tak neváhajte a určite sa rozhodnite pre GLS.“ „Ak by som sa mal rozhodnúť ešte raz, tak jednoznačne GLS.“ „Štúdium na GLS vám môže otvoriť nové možnosti.“

 Znalosť cudzieho jazyka je v dnešnej dobe je nevyhnutnosť. Bilingválne štúdium má v tomto smere v porovnaní s nebilingválnym veľkú výhodu, keďže jazyk tu už nie je cieľom, ale prostriedkom učenia sa.

Samozrejme, bilingválne štúdium nie je jediná možnosť na osvojenie si cudzieho jazyka – ak žiak na sebe poctivo pracuje, dokáže to aj v nebilingválnom štúdiu. Je to však jedna z možností a veľmi účinná, keďže žiaci majú prístup k rovnakým vedomostiam ako v klasickom štúdiu, avšak s tým bonusom, že získajú aj odbornú anglickú terminológiu a dobré komunikačné zručnosti v anglickom jazyku. No ale vybrať si musí už každý sámJ.

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Zo života škôl

Pozrite si tiež

Deň ZEME s MO SRZ v Bardejove

Aj tento rok žiaci ZŠ Bartolomeja Krpelca v Bardejove oslávili DEŇ ZEME rôznymi zaujímavým…