Gymnázium Leonarda Stöckela ponúka žiakom základných škôl nielen 4-ročné štúdium, ale aj 5-ročné bilingválne štúdium v anglickom jazyku, ktoré funguje už piaty rok. Kým bilingválni prváci sa sústreďujú na jazykovú prípravu – to znamená, že majú posilnenú dotáciu anglického jazyka (10 hodín týždenne) a druháci nabiehajú na vyučovanie v anglickom jazyku, tak tretiaci, štvrtáci a piataci už bez problémov zvládajú štúdium v angličtine.

Čo je bilingválne štúdium? Bilingválne štúdium znamená, že žiaci sa v škole učia bilingválne, teda dvojjazyčne: niektoré predmety klasicky v slovenčine, niektoré predmety v angličtine. Na GLS učíme v angličtine 6 predmetov: matematiku, biológiu, geografiu, dejepis, občiansku náuku a umenie a kultúru.

5 rokov štúdia? Aj keď niektorí žiaci to môžu považovať za nevýhodu, bilingválni piataci to až tak negatívne nevidia. Niektorí oceňujú rok navyše, a nielen že sa zdokonalili v anglickom jazyku, ale považujú roky strávené na strednej škole za tie najkrajšie.

Čo ponúka bilingválne štúdium študentom na GLS? Gymnázium Leonarda Stöckela je značka kvality. Ponúkame nielen kvalitné štúdium v špičkovo vybavených učebniach, ale mnoho aktivít, ktoré, veríme, majú potenciál posúvať našich žiakov vpred.

Už v prvom ročníku sa žiaci môžu zúčastniť 10-dňového jazykovo-poznávacieho zájazdu vo Veľkej Británii. Tento pobyt sa teší medzi žiakmi obrovskej obľube – dokonca takej, že niektorí ho chcú absolvovať opakovane. Naši žiaci trávia čas v škole, kde ich vyučujú rodení hovoriaci a popri tom denne podnikajú výlety do okolia, spoznávajúc tak krásy Veľkej Británie. Samozrejme, nevynechávame Londýn a známe miesta ako Stonehenge či Canterburry. Pre mnohých žiakov je táto akcia top akciou ich bilingválneho štúdia.

Našou najväčšou akciou pre bilingválnych študentov nielen z našej školy, ale aj iných bilingválnych škôl na Slovensku je dvojdňová konferencia Taste the Future, kde sa našim žiakom prihovárajú rečníci z rôznych oblastí života, ktorí sú expertmi v tom, čo robia a odovzdávajú im svoje cenné skúsenosti. Mnohí z nich sú pritom naši bývalí absolventi, ktorí dnes cestujú po celom svete a angličtina sa stala ich základnou jazykovou výbavou.

Ako bilingválne štúdium hodnotia naši žiaci a čo by chceli odkázať budúcim bilingválnym žiakom?  Jednoznačnou odpoveďou našich piatakov je úžasný progres v anglickom jazyku v porovnaní s prvým ročníkom, ktorého výsledkom je plynulá angličtina, odborná terminológia v anglickom jazyku, obohatená slovná zásoba a vedomosti z rôznych oblastí.

A „message“ od piatakov? „Štúdium na GLS sa bude zdať na začiatku ťažké a náročné na prípravu, ale netreba sa vzdávať.“ „Dôležité je pravidelne sa učiť.“ „Obklopiť sa správnymi ľuďmi, s ktorými budete rásť.“ „Neprežívať každý neúspech, pretože život nie je o známkach, ale o nadobudnutých skúsenostiach a zážitkoch.“

A čo by chceli odkázať žiaci z 1.G budúcim bilingvalistom? „Učiť sa treba viac, ako na ZŠ, ale ak chcete vedieť plynule rozprávať anglicky, tak neváhajte a určite sa rozhodnite pre GLS.“ „Ak by som sa mal rozhodnúť ešte raz, tak jednoznačne GLS.“ „Štúdium na GLS vám môže otvoriť nové možnosti.“

 Znalosť cudzieho jazyka je v dnešnej dobe je nevyhnutnosť. Bilingválne štúdium má v tomto smere v porovnaní s nebilingválnym veľkú výhodu, keďže jazyk tu už nie je cieľom, ale prostriedkom učenia sa.

Samozrejme, bilingválne štúdium nie je jediná možnosť na osvojenie si cudzieho jazyka – ak žiak na sebe poctivo pracuje, dokáže to aj v nebilingválnom štúdiu. Je to však jedna z možností a veľmi účinná, keďže žiaci majú prístup k rovnakým vedomostiam ako v klasickom štúdiu, avšak s tým bonusom, že získajú aj odbornú anglickú terminológiu a dobré komunikačné zručnosti v anglickom jazyku. No ale vybrať si musí už každý sámJ.

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Zo života škôl

Pozrite si tiež

Na Zborovskom hrade sa objavil dráčik

Uplynulý piatok 13-teho, s ktorým sa spájajú rôzne legendy o nešťastnom dni, bol pre dráči…