Dnes (14.9.2022) sa v priestoroch Mestského úradu (MsÚ) v Bardejove konalo 49. riadne zasadnutie Mestskej rady (MsR). Na jej členov čakal vyše desaťbodový program: medziiným napríklad Správa o plnení mestského rozpočtu za prvý polrok tohto roka.


Ako sa hovorí v dôvodovej správe k predkladanému materiálu, v prípade bežných príjmov celkovo za samotné mesto bolo plnenie na úrovni 15 929 303 €. Z nich daňové príjmy boli o necelých 11,20% vyššie ako v roku 2021, teda vo výške 9 964 221 €. Najväčší podiel na tomto plnení má daň z nehnuteľností, ktorej plnenie bolo na úrovni 1 130 449 eur. Aj v prípade dane za tovary a služby došlo medziročne k vyššiemu plneniu o 8,6%. Čo sa týka výnosu dane z príjmu fyzických osôb, plnenie oproti roku 2021 bolo taktiež vyššie o necelých 12%, teda v absolútnom vyjadrení to predstavuje sumu 803 678 €.

Oproti roku 2021 došlo v plnení k nárastu aj v prípade nedaňových príjmov o necelé 4% -najväčší podiel na tomto plnení majú príjmy z predaja tovarov a služieb, prenajatých pozemkov a administratívne a iné poplatky. Zaujímavou je aj informácia o tohtoročnom Bardejovskom jarmoku: dovedna bolo registrovaných 377 predajných stánkov, vrátane zábavných zariadení, ktoré spolu zabrali plochu takmer 9 tisíc štvorcových metrov. V Uličke remesiel sa prezentovalo 139 remeselníkov a vo finančnom vyjadrení bol tohtoročný jarmok ziskový.

Zdroj: Mesto Bardejov

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

78. výročie oslobodenia Bardejova

Vo štvrtok 19. januára t.r. sme si spoločne pripomenuli 78. výročie oslobodenia mesta Červ…