28. marec už tradične patrí učiteľom. K tejto príležitosti sa v Obradnej sieni MsÚ konalo odovzdávanie cien všetkým učiteľom, ktorých navrhli ich riaditelia, školská rada alebo pedagogický zbor za ich zaslúžilú prácu.


Za materské školy boli ocenení:

Jana Lukáčová – učiteľka MŠ Komenského 24

Mária Kroková – učiteľka MŠ Komenského 47

Viera Kernová Biathová – učiteľka MŠ Gorkého 13

Mgr. Slávka Pecuchová – riaditeľka MŠ Nový Sad 24

Lila Zápachová – učiteľka MŠ Nábrežná 2

Jarmila Storinská – učiteľka MŠ Nám. arm. gen. L. Svobodu 15

Viera Mihoková – učiteľka MŠ Bardejovská Nová Ves

Za základné školy boli ocenení:

Mgr. Anna Varholová – učiteľka ZŠ Komenského 23

Mgr. Milada Mlynárová – učiteľka a špeciálna pedagogička ZŠ Wolkerova 10

Mgr. Ivan Bandurič – riaditeľ ZŠ Bartolomeja Krpelca

Mgr. Mária Nogová – učiteľka ZŠ a MŠ Pod Vinbargom 1

Mgr. Anna Fedorková – učiteľka ZŠ a MŠ Pod Papierňou 1

Mgr. Valéria Tarbajová – zástupkyňa riaditeľa školy ZŠ Nám. arm. gen. L. Svobodu 16

Mgr. Miloslav Stojan – zástupca riaditeľky školy ZUŠ Michala Vileca

O kultúrny program sa postarali učitelia a žiaci zo Základnej umeleckej školy Michala Vileca v Bardejove.


Všetkým oceneným Gratulujeme !

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Zo života škôl

Pozrite si tiež

Deň ZEME s MO SRZ v Bardejove

Aj tento rok žiaci ZŠ Bartolomeja Krpelca v Bardejove oslávili DEŇ ZEME rôznymi zaujímavým…