Výnimočné minerálne vody, najširšie indikačné zameranie spomedzi všetkých slovenských kúpeľov, profesionálny personál a rozsiahle investície sú základnými piliermi rastu Bardejovských Kúpeľov v posledných rokoch. Kým v roku 2012 sa v kúpeľoch ubytovalo 16 825 osôb, o päť rokov neskôr, v roku 2017, to bolo už 27 170, čiže o 61 % viac. Informoval o tom Jaroslav Komora, generálny riaditeľ Bardejovských kúpeľov, a. s., pri príležitosti slávnostného otvorenia 21. kúpeľnej sezóny. V piatok 8. júna 2018 hlavnú sezónu Bardejovských kúpeľov slávnostne otvorili, keď minerálne pramene požehnali zástupcovia štyroch cirkví pôsobiacich v bardejovskom regióne.


„Za posledných 5 rokov sa však zmenila štruktúra návštevníkov – výrazne narástol podiel samoplatcov a poklesol podiel poisťovňami hradených klientov. Tým sa zároveň znížil počet prenocovaní na jedného klienta. Priemerná dĺžka pobytu u nás bola vlani 9,5 dňa, kým v roku 2012 to bolo 10,46 dňa a pred zmenou zákona v roku 2011 až 12,01 dňa. Od začiatku roku 2012 Bardejovské Kúpele doplatili na zmeny v indikačných zoznamoch pre kúpeľnú liečbu. Prejavilo sa to vtedy aj znížením počtu zdravotnými poisťovňami hradených dní až o 10 %. Posledné kroky vlády, politické vyhlásenia o podpore kúpeľníctva i opatrenia zdravotných poisťovní, predovšetkým VšZP ktorá preplatí tretinu nákladov na prevenciu obezity a bolestí chrbta vo vybraných kúpeľoch, vzbudzujú nádej, že by sa situácia v kúpeľníctve mohla zmeniť k lepšiemu,“ konštatoval J. Komora.

Dodal, že Bardejovské Kúpele tieto trendy vítajú, ale nespoliehajú sa na nich. Naďalej pokračujú v modernizačných aktivitách a zlepšovaní služieb pre návštevníkov. Kúpele disponujú predovšetkým vynovenými kapacitami nedávno zrekonštruovaných hotelov Alexander a Alžbeta a  moderným wellness centrom v hoteli Ozón.

,,Priestor pre ďalší rast vidíme v kongresovej a incentívnej turistike, predovšetkým v štvorhviezdičkovom kongresovom hoteli Alexander. Hostia ho vyhľadávajú kvôli vysokej úrovni ubytovania a služieb, výnimočnej kuchyni a vlastnému wellness. Ťahákom sú aj vynovené kapacity zrekonštruovaného historického hotela Alžbeta, v ktorom sa v minulosti liečila cisárovná Alžbeta, zvaná Sisi. Ten láka svojou romantikou a prepojenosťou na cisárovnú Sisi predovšetkým ženské návštevníčky, ktoré môžu bývať v jej apartmáne. Stále sa nenaplnili možnosti rastu zahraničných návštevníkov. Tu sú rezervy predovšetkým v nevyhovujúcej dopravnej infraštruktúre, chýbajúcich diaľniciach a letiskách,“ konštatoval J. Komora.

Dodal, že vlani Bardejovské Kúpele opäť prekonali rekordné čísla v návštevnosti, keď sa v nich ubytovalo 27 170 klientov, čo predstavuje nárast oproti roku 2016 o 6,5 %. Medziročne sa o 2,5% zvýšil aj počet prenocovaní a dosiahol číslo 270 535. Z ubytovaných klientov však bolo až 95 % slovenských občanov a iba 5 % zahraničných klientov. Zahraniční návštevníci prišli z Českej republiky, Poľska, Ukrajiny, Ruska a Bieloruska, v menšom množstve aj z Izraela, Nemecka  a Maďarska. Počas letnej sezóny mali kúpele tradične aj veľa jednodňových návštevníkov, odhadom cca 200 000 za rok.

Technický riaditeľ Bardejovských kúpeľov, a. s., Jozef Bača, poznamenal: ,,Tempo modernizácie sme prispôsobili generovaniu vlastných zdrojov na splácanie pôžičiek. Naše rozvojové zámery rátajú s obnovením hotela Dukla a jeho prístavbou, výstavbou 9 jamkového golfového ihriska, vonkajším wellness hotela Ozón, s novými parkovacími plochami, novou promenádou a svojráznou „šarišskou karčmou“. Pritom treba vyzdvihnúť, že Bardejovské kúpele investovali do svojho rozvoja, vrátane liečebnej starostlivosti, ubytovania a športového vyžitia pre klientov, za posledných 10 rokov cca 15 miliónov EUR.“

Dodal, že už je pripravená architektonická štúdia športového areálu, neďaleko od vstupu do areálu kúpeľov. Bude tam na ploche 24 hektárov golfové ihrisko s deviatimi jamkami. Výška investície s celým zázemím predstavuje zhruba 1,2 milióna EUR. V súčasnosti sa dokončujú pozemkové úpravy.

,,Ihrisko postavíme asi po častiach, tak ako bude pokračovať výkup pozemkov. Intenzívne napreduje i projekčná príprava promenády, ktorá by mala smerovať k hotelu Alžbeta. Cca o rok by sme mali začať s výstavbou vonkajšieho wellness hotela Ozón, kde by mal byť vonkajší nerezový bazén. Odhadované náklady sú vo výške cca 2 mil. EUR. Pokračujú aj prípravné a projektové práce na svojráznu ‚šarišskú karčmu‘ v budove zvanej Karoly, ktorá má teraz štatút národnej kultúrnej pamiatky. V spolupráci s mestom Bardejov, by sme radi pripravili spoločnú investíciu parkovacieho domu na terajšom parkovisku pri vstupe do kúpeľov,“ konštatoval J. Bača.

Upozornil aj nato, že najnáročnejšia rekonštrukcia čaká historický hotel Dukla (pôvodne hotel Sczéchenyi, neskôr Slávia). V súčasnosti prebiehajú projektové práce. Predpokladané náklady ani čas výstavby ešte nie sú vyčíslené, hrubý odhad je na úrovni 10 až 12 mil. EUR. Bez prístavby nie je rekonštrukcia reálna, nebola by návratná. V prístavbe sa plánujú aj podzemné garáže, balneologické a reštauračné služby a recepcia pre obe časti. Národnú kultúrnu pamiatku hotel Dukla postavili v roku 1895, momentálne je však nefunkčný a chátra. Súčasní majitelia kúpeľov sa ho preto rozhodli zrekonštruovať v súlade s pripomienkami pamiatkarov. Z pôvodnej stavby zostane len skelet a pribudne úplne nová, moderná prístavba pre cca 150 osôb, ktorú plánujú tunelom prepojiť s centrálnou časťou kúpeľov.

V Bardejovských Kúpeľoch sa liečia onkologické choroby, choroby obehového a tráviaceho ústrojenstva, choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou, netuberkulózne choroby dýchacích ciest, choroby z povolania, ochorenia obličiek a močových ciest, choroby pohybového ústrojenstva a ženské ochorenia. Bardejovská minerálna voda je prírodná-liečivá, slabo až stredne mineralizovaná, hydrogén uhličitanovo-chloridová, sodná, železitá uhličitá, studená, hypotonická, so zvýšeným obsahom kyseliny boritej. Kúpele si vychutnávala nielen cisárovná Alžbeta, ale pobýval tu aj rakúsko-uhorský cisár Jozef II. (1783), Mária Lujza, neskoršia manželka cisára Napoleona (1809), ruský cár Alexander I. (1821) a poľská kráľovná Mária Kazimiera Sobieska, manželka poľského kráľa Jána III. Sobieského.

Viac informácií na: www.kupele-bj.sk

Načítať ďalšie súvisiace články
  • Expedičná kamera

    V piatok 19.04.2024 sme odštartovali ďalší ročník plný adrenalínu, dobrodružstva a zábavy …
  • Objavte Bardejov s priateľmi a rodinou

    Zážitkový víkend s osobnosťami Bardejova, dotykom s umením a gastro pochúťkami. Objavte Ba…
  • Karneval na ľade

    Fašiangy sa už tradične spájajú s obdobím plesov, zábav a neodmysliteľne k ním patria aj k…
Načítať viac informácií Zaujímavosti

Pozrite si tiež

Expedičná kamera

V piatok 19.04.2024 sme odštartovali ďalší ročník plný adrenalínu, dobrodružstva a zábavy …