Dnes (13.8.2020) sa v priestoroch mestského úradu (MsÚ) na ďalšom zo svojich rokovaní zišli členovia mestskej rady (MsR).


Medzi azda najdôležitejšie materiály patril Návrh nakladania s majetkom mesta a v rámci neho informácia o neúspešnosti verejnej obchodnej súťaže (VOS) na predaj pozemkov v k.ú. Bardejovská Nová Ves, do ktorej sa neprihlásil žiaden záujemca. Bude preto vypísaná nová VOS s cenou, ktorú určil znalecký posudok.

MsR taktiež odporučí zastupiteľstvu schváliť model uplatnenia zľavy z nájomného u prenajímateľov nebytových priestorov vo vlastníctve mesta: zľava predstavuje 50% nájomného za obdobie sťaženého užívania v dôsledku COVID-19, ďalšiu 50%-tnú dotáciu poskytne štát. MsR taktiež prerokovala správu o pripravenosti škôl a školských zariadení na nový školský rok, ako aj návrhy zmien a doplnkov dvoch všeobecnezáväzných nariadení mesta.

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

78. výročie oslobodenia Bardejova

Vo štvrtok 19. januára t.r. sme si spoločne pripomenuli 78. výročie oslobodenia mesta Červ…