Domov Články Samospráva XVII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva

XVII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva

2 .
0
886
Vo štvrtok 17.12. sa konalo XVII. riadne zasadnutie mestského zastupiteľského zboru v Bardejove (MsZ). Kvôli prísnym protiepidemiologickým opatreniam sa aj tentokrát konalo formou videokonferencie.


Na prerokovanie a schválenie poslancov čakalo vyše dvadsať bodov, medzi nimi napríklad aj dôležitý Návrh programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2021 a roky 2022 a 2023.

V úvode rokovania – po vcelku obsiahlej rozprave – poslanci neschválili návrh poslanca Milana Pilipa rozšíriť rokovanie zastupiteľstva o bod Riešenie personálneho obsadenia Centra sociálnych služieb v Bardejove: za tento návrh hlasovalo šesť prítomných poslancov. Poslanci neschválili ani predkladaný návrh na schválenie odmeny pre hlavného kontrolóra mesta.

V ďalšom prišiel na rad Návrh budúcoročného mestského rozpočtu: poslanci v rámci neho neschválili ani ďalší pozmeňovací návrh poslanca Milana Pilipa: ten spočíval v redukcii objemu financií pre Kultúrno-turistické centrum v Bardejove o vyše 130 tisíc eúr a ich následné presunutie do programu Životné prostredie. Predkladaný materiál (návrh rozpočtu ako celok) však poslanci po rozprave schválili. Rovnako schválili aj návrhy rozpočtov pre rok 2021 v prípade príspevkových organizácií a mestských obchodných spoločností. Záznam z rokovania MsZ si môžete pozrieť https://www.youtube.com/watch?v=P8IC58qqR_o

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Projekt rekonštrukcie priekopového múru na ulici Krátky rad sa dostáva do finálnej fázy

Projekt rekonštrukcie priekopového múru na ulici Krátky rad a s ním súvisiace stavebné akt…