Vláda SR na svojom dnešnom (15.1.2020) zasadnutí okrem iných bodov prerokovala a schválila aj dva návrhy investičnej pomoci pre spoločnosti, ktoré pôsobia na území mesta, či okresu Bardejov.


V prvom prípade ide o investičnú pomoci pre spoločnosť KAMAX Fasteners s.r.o. v celkovej nominálnej výške 5 000 000,- eur, z toho vo forme dotácie na dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok v nominálnej výške 2 000 000,- eur a vo forme úľavy na dani z príjmov v nominálnej výške 3 000 000,- eur.
Druhá schválená investičná pomoc sa týka spoločnosti V + S Welding, s.r.o.v celkovej nominálnej výške 1 100 000,- eur, z toho vo forme dotácie na dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok v celkovej nominálnej výške 300 000,- eur a vo forme úľavy na dani z príjmu v celkovej nominálnej výške 800 000,- eur.

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Nové opatrenia Mestského krízového štábu

Vo štvrtok 2.4. sa v zasadačke mestského úradu (MsÚ) v súvislosti so šírením ochorenia COV…