Včera (10.5.2022) sa v priestoroch Mestského úradu (MsÚ) konalo pracovné stretnutie k budúcej realizácii projektov hradených z mimorozpočtových zdrojov. Už v najbližších týždňoch by malo dôjsť k ich realizácii.


Realizácia týchto schválených projektov bude znamenať, že všetky školské budovy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta budú po rekonštrukciách spĺňať technické kritériá, ktoré sú kladené na vzdelávacie ustanovizne tretieho tisícročia.

Prehľad projektov:

„Zníženie energetickej náročnosti budov ZŠ B. Krpelca Bardejov – pavilóny E, G“  (celkové schválené oprávnené náklady: 960 110,65 €, z toho nenávratný finančný príspevok: 912 105,12 €)

„Zníženie energetickej náročnosti budov ZŠ B. Krpelca Bardejov – pavilóny F, H“  (celkové schválené oprávnené náklady: 1 052 631,58 €, z toho schválený nenávratný finančný príspevok: 1 000 000,00 €)

„Zníženie energetických nákladov MŠ, Nám. arm. gen. L. Svobodu 15, Bardejov“  (celkové schválené oprávnené náklady: 731 735,46 €, z toho nenávratný finančný príspevok: 695 148,69 €)

„Zníženie energetických nákladov na prevádzku ZŠ Nám. arm. gen. L. Svobodu 16 v Bardejove“ (celkové schválené oprávnené náklady:  930 638,15 €, z toho nenávratný finančný príspevok:  884 106,24 €)

„Zníženie energetických nákladov na prevádzku ZŠ Komenského č. 23 v Bardejove“  (celkové schválené oprávnené náklady:  947 973,72 €, z toho nenávratný finančný príspevok: 900 575,03 €)

Zdroj: Mesto Bardejov

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Kontrolný deň na stavenisku priekopového múru na ulici Krátky rad

Dnes doobeda sa konal takpovediac kontrolný deň na stavenisku priekopového múru na ulici K…