Ked sme pred časom informovali o účasti oficiálnej delegácie Bardejova na medzinárodnom seminári venovanom spolupráci slovenských a ruských miest, ktorý sa konal v Bratislave a organizovalo ho Združenie miest a obcí SR (ZMOS) a Veľvyslanectvo Ruskej federácie na Slovensku spomenuli sme, že naša prezentácia vyvolala oprávnený záujem o naše mesto.


Tento záujem potvrdila aj návšteva predstaviteľov Obchodného zastupiteľstva Ruskej federácie v Slovenskej republike, ktorá sa uskutočnila vo štvrtok 28. novembra t.r. v priestoroch mestského úradu.

Sergeja Stupara a Antona Gumennoho, ako aj zástupcov troch bardejovských podnikateľských subjektov v úvode privítal primátor Bardejova Boris Hanuščak. Oboch ruských hostí zaujímalo najmä to, s akými problémami sa podnikateľské subjekty najčastejšie potýkajú pri svojich snahách preniknúť a etablovať sa na ruskom trhu, pričom ponúkli reálnu pomoc a spoluprácu pri prekonávaní týchto prekážok či už praktickými radami, alebo formou intervencie na príslušné ruské štátne orgány.

Svoje skúsenosti, ale aj predstavy o spolupráci s potencionálnymi ruskými partnermi postupne prezentovali Miroslav Matis zo spoločnosti Obuv Špeciál, Tamara Šatánková zastupujúca Bardejovské Kúpele, a.s. a Ján Ďuraj reprezentujúci spoločnosť Kamax. Ako zhodne skonštatovali, azda najväčšou prekážkou rozvoja obojstranne prospešných vzťahov a spolupráce sú dva kľúčové momenty: zlé, respektíve nevyhovujúce logistické zabezpečenie vzhľadom na absenciu pravidelných leteckých liniek či už z Košíc, alebo Popradu, ale aj administratívne komplikované a na cestovanie náročné vybavovanie potrebných víz pre občanov SR – jediné konzulárne oddelenie sa nachádza v takmer 500 km vzdialenej Bratislave.

Na stretnutí, ktoré iniciovala samospráva Bardejova však bola prezentovaná existujúca vzájomná zhoda na tom, že región severovýchodného Slovenska má prípadným budúcim ruským partnerom čo ponúknuť: jednak v oblasti rozvoja cestovného ruchu a turizmu, ale aj v tak tradičných oblastiach, ako je obuvníctvo a strojársky priemysel. Samozrejme, že samospráva Bardejova bude prípadnú spoluprácu všemožne a v zmysle platnej legislatívy podporovať.

Závery štvrtkového stretnutia, vrátane konkrétne formulovaných požiadaviek tak slovenskej, ako aj ruskej strany budú už v najbližšej dobe spracované a mali by sa stať východiskovým materiálom pre konkretizovanie následných krokov.

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

78. výročie oslobodenia Bardejova

Vo štvrtok 19. januára t.r. sme si spoločne pripomenuli 78. výročie oslobodenia mesta Červ…