V uplynulých dňoch sa začalo s výstavbou nového cyklochodníka na nábreží rieky Topľa. Dnes si bol stavenisko obzrieť aj primátor Boris Hanuščak.


V rámci Integrovaného regionálneho operačného programu  – Prioritná os: 1 Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch sa mestu podarilo získať externé zdroje na jeho výstavbu.

Nový cyklochodník pozdĺž nábrežia rieky Topľa od Mokrolužského mosta po križovatku ulíc Toplianska a Tarasa Ševčenka bude mať celkovú dĺžku 818 m a pozdĺž neho sa vybuduje aj nové verejné osvetlenie. Súčasťou projektu je aj nová cyklolávka vedľa existujúceho Moklolužského mosta.

Doba realizácie: 08/2019 – 06/2020

Celkové predpokladané náklady: 674 408,40 €

z toho požadovaná dotácia: 640 687,98 €

Celkové schválené oprávnené náklady: 671 563,32 €

z toho schválená dotácia: 637 985,15 €

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Bardejovská samospráva získala nenávratný finančný príspevok na projekt dobudovania cyklistickej infraštruktúry na ul. Pod Vinbargom

Bardejovská samospráva si zaknihovala ďalší prenikavý úspech: bol jej schválený nenávratný…