Dnes (23.1.2020) sa v priestoroch Mestského úradu (MsÚ) v Bardejove konalo v poradí X. mimoriadne rokovanie mestského poslaneckého zboru.


Poslanci po úvodných procedurálnych otázkach postupne schválili Návrhy žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) v prípade projektov realizácie vodozádržných opatrení v intraviláne mesta Bardejov – II. etapa“, realizácie spoločného mikroprojektu s názvom Majster svätej spravodlivosti na  chodníku beskydských zbojníkov  „beskydníkov“ Biecz – Bardejov „ nájomných bytov nižšieho štandardu – 16 bytov a technická vybavenosť k nájomným bytom – sídlisko Poštárka“  a v tejto súvislosti aj návrh na zrušenie uznesenia MsZ č.91/2019 zo dňa 12.12.2019.

Zaoberali sa taktiež návrhom na opravu havarijného stavu radových rodinných domov v rómskej komunite Poštárka v Bardejove.  Následne schválili aj návrh na úpravu Zásad odmeňovania účinkujúcich na občianskych obradoch a slávnostiach v meste Bardejov zabezpečovaných Zborom pre občianske záležitosti.

Všetky predmetné prerokovávané a schválené návrhy si môžete pozrieť na webovej stránke www.bardejov.sk

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Bardejovská samospráva získala nenávratný finančný príspevok na projekt dobudovania cyklistickej infraštruktúry na ul. Pod Vinbargom

Bardejovská samospráva si zaknihovala ďalší prenikavý úspech: bol jej schválený nenávratný…