V rámci výjazdového rokovania vláda v stredu v Bardejove rozdelila pre mesto a obce okresu 1.295.000 eur. Ide o ďalšie plnenie Akčného plánu rozvoja okresu, ktorý vláda schválila na svojom prvom výjazdovom zasadnutí 4.júla 2018.


Oproti pôvodnému návrhu ide o navýšenie o 295 tis. Eur, z rozpočtovej rezervy vlády. Schválené financie  majú byť uvoľnené  do 31. mája. Navýšené zdroje sú určené na  dotáciu pre obec Jánovce na riešenie vykurovania v objeme 5000 eur a  dve veľké  investičné akcie  pre samotné mesto Bardejov.  170.000 eur na výstavbu  atletickej dráhy pri Základnej škole Komenského, keďže v samotnom meste i okrese  sa nenachádza žiadna  atletická dráha, ktorá by mala slúžiť pre atletickú prípravu žiakov školy, ale i pre ďalšie školy a športové subjekty v Bardejove.

Vláda ďalej rozhodla , že prispeje sumou 120.000 eur na hnedý priemyselný park v meste Bardejov, na modernizáciu prístupovej komunikáciu a vybudovanie klimatizácie, ktorá má prispieť k  zlepšeniu pracovných podmienok prevažne pre ženy, ktoré tam pracujú.  V dôsledku vysokých letných teplôt  museli sanitky rýchlej zdravotnej pomoci chodiť k dehydratovaným a odpadnutým zamestnancom, hlavne k ženám.

V tejto súvislosti požiadal primátor mesta Boris Hanuščak o poskytnutie mimoriadnej dotácie, vďaka ktorej sa podarí zásadným spôsobom skvalitniť pracovné podmienky v priestoroch Hnedého priemyselného parku. Okrem spomenutých financií mesto Bardejov získalo i 264.000 eur na výstavbu dopravného ihriska a revitalizáciu súvisiacej oddychovej zóny na Toplianskej ulici v Bardejove. Obec Hažlín získala 30.000 eur na výstavbu komunikácie k individuálnej bytovej výstavbe.

Obci Kríže bolo pridelených 44.000 eur na rekonštrukciu cesty k pamätníku SNP a obci Fričkovce 20.000 eur na obstaranie kolesového nakladača s príslušenstvom na udržiavacie práce v obci. Vláda vyčlenila financie pre viacero obcí aj na výstavbu chodníkov a miestnych komunikácií, rekonštrukciu kultúrnych domov či na úpravy cintorínov.

Finančnú pomoc dostali aj viaceré cirkvi, cirkevné zbory a  športové kluby. Na reštaurovanie novoobjavenej gotickej brány z druhej polovice 15. storočia v Bazilike svätého Egídia v Bardejove Rímskokatolícka farnosť svätého Egídia získala 30.000 eur.

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rekonštrukcia budovy okresného úradu napreduje

Mesto Bardejov je naďalej úspešné pri získavaní nenávratných zdrojov na realizáciu finančn…