Mesto Bardejov v rámci svojich aktivít realizuje viacero enviroaktivít, ktoré majú pozitívny vplyv na kvalitu životného prostredia. Z tých najväčších spomeňme výstavbu juhozápadného obchvatu, ktorý zásadným spôsobom znížil intenzitu tranzitnej kamiónovej dopravy, čo výrazne prispelo k zníženiu emisií.


V rámci v súčasnosti realizovanej revitalizácie nábrežia Tople, kde už onedlho vznikne moderná oddychová zóna vysadila samospráva 443 okrasných  drevín rôznych druhov. Celkovo bolo v uplynulom období v jednotlivých častiach mesta vysadených viac ako 900 nových drevín, ktoré zásadným spôsobom prispejú k estetizácii ako aj zlepšeniu kvality životného prostredia.

Ďalšie ekologické prvky sú aj súčasťou projektových riešení revitalizácie sídliska Vinbarg a Obrancov mieru pri „AB-čku“, ktoré sa už čoskoro začnú realizovať. O jednotlivých detailoch vás budeme aktuálne informovať.

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rekonštrukcia budovy okresného úradu napreduje

Mesto Bardejov je naďalej úspešné pri získavaní nenávratných zdrojov na realizáciu finančn…