Dnes (18.5.2021) predpoludním navštívil Bardejov predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milan Majerský v sprievode vedúcej odboru majetku a investícií PSK Lýdie Budziňákovej a riaditeľa Kancelárie predsedu PSK Mareka Cimbalu.


V priestoroch Mestského úradu v Bardejove (MsÚ) sa najprv stretol s primátorom Bardejova Borisom Hanuščakom a viceprimátormi Evou Hudákovou a Vladimírom Savčinským, ako aj s poslancom Zastupiteľstva PSK a MsZ v Bardejove Martinom Šmilňákom: ústrednými témami rozhovorov boli participácia PSK na financovaní rekonštrukcie športovej haly v Bardejove prostredníctvom dotačného systému PSK a posúdenie možností vzájomnej zámeny pozemkov.

K obom témam bolo účastníkmi stretnutia zaujaté kladné stanovisko: v prípade prvej témy bol dohodnutý vzájomne akceptovateľný postup, v prípade tej druhej bola deklarovaná obojstranná snaha celý proces iniciovať.

Samospráva Bardejova oceňuje ústretový prístup pána predsedu k obom témam pracovného stretnutia, ako aj jeho pochvalné vyjadrenia a slová uznania v súvislosti s jej participáciou na organizácii očkovania, ktoré sa konalo predminulú sobotu a minulý víkend vo veľkokapacitnom očkovacom centre.

Účastníci pracovného rokovania následne navštívili aj samotné stavenisko, ako aj lokalitu (Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb J. Andraščíka), ktorej by sa prípadná zámena pozemkov týkala.

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Projekt rekonštrukcie priekopového múru na ulici Krátky rad sa dostáva do finálnej fázy

Projekt rekonštrukcie priekopového múru na ulici Krátky rad a s ním súvisiace stavebné akt…