Plaváreň v areáli ZŠ na sídlisku Vinbarg by sa o niekoľko týždňov mala dočkať svojho slávnostného otvorenia: budúci týždeň je naplánovaná jej kolaudácia, nasledovať bude preberacie konanie a ďalšie administratívne úkony s tým spojené.


Podľa posledných informácií  všetko úsilie samosprávy i školy ako jej budúceho prevádzkovateľa smeruje k tomu, aby začiatkom októbra mohla byť krytá plaváreň v areáli školy spustená do prevádzky a začala slúžiť svojmu účelu.

Ten bude naozaj širokospektrálny: od snahy zvyšovania plaveckej gramotnosti až po zmysluplné využívanie voľného času všetkými, ktorí o to prejavia záujem.

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Zaujímavosti

Pozrite si tiež

Pozrite si od stredovekých bášt v Bardejove až po tanky v Údolí smrti

Niet na Slovensku lokality, ktorá by bola tak postihnutá vojnovou históriou ako severových…