Domov Články Samospráva ODPORÚČANÉ RIADITEĽSKÉ VOĽNO

ODPORÚČANÉ RIADITEĽSKÉ VOĽNO

2 .
0
70

Od 12.-teho do 15.-teho septembra bude Slovensko hostiť Svätého Otca Františka, hlavu katolíckej cirkvi. Okrem Košíc a Šaštína navštívi Svätý Otec aj Prešov (14.9.) – jeho návšteva krajského mesta je výnimočnou príležitosťou pre veriacich, ale aj ateistov osobne sa zúčastniť na tomto výnimočnom stretnutí.


V snahe umožniť stretnutie čo najväčšiemu počtu ľudí, ako aj vzhľadom na fakt, že mnohé školské zariadenia v pôsobnosti PSK udeľujú na tento deň študijné voľno, sa aj samospráva Bardejova rozhodla odporučiť riaditeľom škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov udeliť žiakom na utorok 14. septembra 2021 riaditeľské voľno.

Duchovný rozmer takéhoto prípadného stretnutia, umocnený obohacujúcim zážitkom je nenahraditeľný: aj on totiž vplýva na formovanie osobnosti najmä mladého človeka. Ako na margo tohto rozhodnutia samosprávy poznamenal primátor Bardejova Boris Hanuščak je to nielen prejav úcty voči osobnosti Otca Františka, ale aj vyjdenie v ústrety želaniam mnohých rodičov žiakov, ktorí majú v úmysle (za dodržania všetkých protipandemických opatrení) sa tohto stretnutia zúčastniť, pričom aj so svojimi ratolesťami.

Samospráva Bardejova ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení vo svojej pôsobnosti je presvedčená, že odporúčanie je správne, a že ho riaditelia aj využijú.

Načítať ďalšie súvisiace články
  • Rozrastá sa sieť cyklochodníkov

    Samospráva nášho mesta má vždy plán rozvoja na niekoľko krokov dopredu, preto patrí k najú…
  • Deň obetí holokaustu

    Dnes, 9. septembra je tomu presne 80 rokov, odkedy vláda vojnovej Slovenskej republiky (19…
  • Európsky týždeň mobility

    Mesto Bardejov v spolupráci s dopravcom SAD Prešov, a. s. sa zapoja do kampane „EURÓPSKY T…
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rozrastá sa sieť cyklochodníkov

Samospráva nášho mesta má vždy plán rozvoja na niekoľko krokov dopredu, preto patrí k najú…