V priebehu nasledujúcich týždňov budú  ukončené rekonštrukčné práce na Materskej škole „Kvapôčka“ na Komenského ulici č.24. Deti, ako aj pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci škôlky   tak budú mať vytvorené skvelé podmienky pre fungovanie a zvýši sa aj energetická hospodárnosť prevádzky. O priebehu stavebných prác sa bol vo štvrtok informovať  aj primátor mesta  Boris Hanuščak.


Ešte v prvej polovici minulého roka,  bol v  rámci výzvy Operačného programu Kvalita životného prostredia schválený projekt „Zníženie energetických nákladov MŠ Komenského 24, Bardejov, ktorého predkladateľom je Mesto Bardejov.

Po niekoľkomesačnom   administratívnom procese posudzovania a schvaľovania žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z eurofondov,  sa práce nakoniec rozbehli  v jeseni minulého roka. Celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 542 619,26 € ,  z čoho 95 percent tvorí nenávratný finančný príspevok. Nie všetky náklady spojené s rekonštrukciou  však bolo  možné zahrnúť v rámci projektu ako oprávnené.

Na to,  aby objekt škôlky spĺňal všetky parametre potrebné pre komfortné fungovanie škôlky,  po funkčnej aj po estetickej stránke,  tak Mesto na poslednom zastupiteľstve vyčlenilo finančné prostriedky na komplexnú rekonštrukciu celého objektu a jeho okolia. Materská škola tak po 40. rokoch fungovania dostane svoju novú, modernú a atraktívnu podobu.

Načítať ďalšie súvisiace články
  • Kráľ čitateľov 2019

    Bývalá Prvá dáma Spojených štátov Jacqueline Kennedy raz povedala, že existuje veľa ciest,…
  • O meste v meste

    „O meste v meste“,tak si pomenovali svoje „výjazdové“ vyučovanie ž…
  • Deň Zeme na ZŠ Komenského 23

    Ochrana a starostlivosť o životné prostredie je trvalou súčasťou výchovy a vzdelávania na …
Načítať viac informácií Zo života škôl

Pozrite si tiež

Kráľ čitateľov 2019

Bývalá Prvá dáma Spojených štátov Jacqueline Kennedy raz povedala, že existuje veľa ciest,…