V Bardejove dnes prebieha výjazdové zasadnutie Vlády Slovenskej republiky. Pracovný program členov vládneho kabinetu sa začal o 9,00 hod v Poľsko-slovenskom dome stretnutím so starostami obcí okresu, ktorého sa zúčastnili podpredsedovia vlády Gabriela Matečná (ministerka pôdohospodárstva), Richard Raši, Peter Kažimír (minister financií), Denisa Saková – ministerka vnútra,  Martina Lubyová, ministerka školstva,  Ján Richter – minister práce, štátny tajomník ministerstva životného prostredia Norbert Kurilla .


Témou stretnutia bolo vyhodnotenie aktuálneho plnenia Akčného plánu rozvoja okresu, ako aj aktuálne otázky spojené s prácou miestnych samospráv. Pred začiatkom stretnutia si prítomní prezreli aktuálnu Veľkonočnú výstavu Krehká krása.

Ministerka školstva Martina Lubyová sa nakrátko stretla so zástupcami Mládežníckeho parlamentu v Bardejove. Vláda Slovenskej republiky sa pod vedením jej predsedu Petra Pellegriniho aktuálne zasadá  na svojom zasadnutí v priestoroch mestského úradu.

Hlavným bodom rokovania je vyhodnotenie plnenia Akčného plánu rozvoja okresu od ostatného výjazdového zasadnutia vlády v Bardejove, ktoré sa uskutočnilo 4. júla 2018 a zadefinovanie nových úloh jeho pokračovania na najbližšie obdobie. O rokovaní a jeho záveroch Vás budeme priebežne informovať.

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rekonštrukcia budovy okresného úradu napreduje

Mesto Bardejov je naďalej úspešné pri získavaní nenávratných zdrojov na realizáciu finančn…